Sökning: "ocean chemistry"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden ocean chemistry.

 1. 1. Secondary aerosol formation from dimethyl sulfide - Smog chamber experiments and detailed process modelling

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Kärnfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Dana Lüdemann; [2020]
  Nyckelord :aerosol modelling; atmospheric physics and chemistry; marine aerosols; ADCHAM; aerosol; dimethyl sulfide; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to investigate the secondary aerosol formation from dimethylsulfide (DMS) using the aerosol dynamics, gas- and particle-phase chemistry kinetic multi-layer model, ADCHAM. The first simulations, concerning the butanol oxidation via hydroxyl radicals (OH), were performed to characterize the UV-light source of the AURA smog chamber (Aarhus university, Denmark), later used for the DMS experiments. LÄS MER

 2. 2. Kemi Undervisning om plast i havet- hur påverkas eleverna?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Valentina Rivas Benavides; [2019]
  Nyckelord :kemiundervisning; handlingskompetens; miljöundervisning;

  Sammanfattning : Kemiundervisningen har de senaste åren blivit mer inriktad på att förmedla kunskaper genom att använda aktuella situationer som eleverna möter i sin vardag. Plast i haven är en problematik som är aktuell och intressant och som kan användas för att täcka en del av kursplanen samtidigt som det kan ge eleverna redskap för livet och inte bara för att klara ämnet. LÄS MER

 3. 3. Lateral variability in the quantification of calcareous nannofossils in the Upper Triassic, Austria

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Andreas Fägersten; [2018]
  Nyckelord :Calcareous nannofossils; Upper Triassic; Steinbergkogel; lateral variability; limestone; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Calcareous nannofossils are microscopic remains of organisms that diversified considerably in and after the Late Triassic, and which may have influenced seawater chemistry and carbonate production. Coccoliths, nannoliths, and calcareous dinoflagellate cysts are important parts of many calcareous nannofossil assemblages in the Upper Triassic. LÄS MER

 4. 4. Crystallization and Emplacement of the Monte Amarelo Dikes: Magma Storage Assessment on Fogo, Cape Verde Islands

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Olle Risby; [2017]
  Nyckelord :Fogo; magma storage model; thermobarometry; clinopyroxene; intrusion landslide.; Fogo; magmalagringsdjup; termobarometri; klinopyroxen; intrusion; skred;

  Sammanfattning : The volcanic island of Fogo belongs to the Cape Verde archipelago, a two-tiered chain of islands situated 500 km west of the African coast. Fogo is regarded as one of the most active volcanoes in the world with 10 eruptions during the last 250 years. The former shield volcano Monte Amarelo reached 3500 m.a. LÄS MER

 5. 5. Chemical methods to increase the reactivity  of lignin : In the context of green chemistry  and education for sustainable development

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE)

  Författare :Erica Birgersson; [2015]
  Nyckelord :Biomaterial; lignin reactivity; thiol mediated demethylation; iodine mediated demethylation; green chemistry; SNl-fall.; Biomaterial; lignin reaktivitet; tiol medierad demetylering; jod medierad demetylering; gron kemi; SNI-fall;

  Sammanfattning : The research  concerning lignin in high value applications has increased  during the last years due to its renewability and availability in the black liquor from pulp mills. Today  the major part of kraft lignin found  in the black liquor is used as fuel to gain energy  in the recovery boiler. LÄS MER