Sökning: "och ansvarighet"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden och ansvarighet.

 1. 1. Förändringar, möjligheter och utmaningar i förskoleklassen : - en kvalitativ studie om förskollärares uppfattningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Evelina Carlsson; [2020]
  Nyckelord :Förskoleklass; Lgr 11; skolifiering; likvärdighet; och ansvarighet;

  Sammanfattning : Förskoleklassens verksamhetsinnehåll och uppdrag har varit en omdiskuterad fråga och frånvaron av tydliga riktlinjer har ansetts skapa skillnader i kvalitet och likvärdighet. I ett försök att öka kvaliteten och likvärdigheten i förskoleklassen bestämde regeringen att förtydliga syftet och det centrala innehållet med hjälp av en ny läroplan. LÄS MER

 2. 2. Managing a transformation towards industry 4.0 : A study within the bus manufacturing industry

  Master-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Oskar Ekebring; Mattias Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Industry 4.0; bus manufacturing operations; change management; knowledge-based view; roadmap; Industri 4.0; busstillverkning; förändringsarbete; kunskapsbaserat synsätt; färdplan;

  Sammanfattning : Prior research suggests that industry 4.0 could bring numerous benefits to firms manufacturing operations. Despite industry 4.0’s overwhelming popularity, there is considerable confusion surrounding how to approach a transformation, and additionally how it will affect organizations. LÄS MER

 3. 3. Förtroende genom bolagsstyrning : En fallstudie med svenska storbanker

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Felicia Falkeling; Lovisa Blomqvist; [2019]
  Nyckelord :corporate governance; trust; the code; transparency; accountability; bolagsstyrning; förtroende; Koden; transparens; ansvarighet;

  Sammanfattning : Finansiella skandaler som orsakats av bolagsmisslyckanden ligger till grund för diskussioner om förtroendet för den finansiella marknaden, därför kan implementeringen av bolagsstyrning och hur förtroende skapas inom banksektorn vara intressant att granska. Syftet med den här studien är att få en förståelse för förtroendeskapande genom implementeringen av bolagsstyrning på olika verksamhetsnivåer. LÄS MER

 4. 4. “Things are moving much quicker” Kandidatuppsats Journalistprogrammet HT 2017 Institutionen för journalistisk, medier och kommunikation Göteborgs Universitet Författare: Martin Wood Robin Ridell Handledare: Gabriella Sandstig – en kvalitativ studie om attityder till felaktigheter och rättningar i nätbaserade nyhetsmedier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Martin Wood; Robin Ridell; [2018-02-08]
  Nyckelord :journalistik; källor; felaktigheter; rättningar; omedelbarhet; trovärdighet; ansvarighet; journalism; sources; errors; corrections; immediacy; credibility; accountability;

  Sammanfattning : The online news cycle is seemingly only growing more rapid. This in turn is paving the way for harsher competition in reaching the readers. This fast-paced environment naturally increases the risk for more errors to occur, but also presents the opportunity for instant corrections. LÄS MER

 5. 5. Är resolution 2272 tillräcklig utifrån mänskliga rättigheternas tillhörande kärnprinciper?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Erik Alendal; [2018]
  Nyckelord :FN; fredsbevarande uppdrag; sexuell exploatering; resolution 2272; Distributing Responsibilities; Human Rights Based Approach; ansvarighet och rättsstatsprincipen; icke-diskriminerande och jämlikhet; upprättelse; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker och analyserar hållbarheten i resolution 2272 som antogs av FN:s säkerhetsråd. Den har syftet att förhindra att sexuell exploatering ska uppstå bland FN:s fredsbevarande styrkor i landet där de genomför sin fredsbevarande operation och att styrkorna ska kunna hållas ansvariga för dessa brott, om de ändå sker. LÄS MER