Sökning: "och organisationsidentitet"

Visar resultat 1 - 5 av 105 uppsatser innehållade orden och organisationsidentitet.

 1. 1. LO och förvandlingen : En komparativ analys av LO:s förmedlade organisationsidentitet mellan 1938, 1955 och 1965

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Aston Persson; [2021]
  Nyckelord :Organisationsidentitet; LO; svenska modellen;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Organisationsidentitet och ranking : En kvalitativ studie om hur uppfattningen av kommuners organisationsidentitet förändras av ranking

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Annica Bylund; Alexandra Eriksson; [2021]
  Nyckelord :ranking; multiple rankings; organizational identity; social identity; social comparison; ranking; multipla rankingar; organisationsidentitet; social identitet; sociala jämförelser ;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Organisationsidentitet och ranking. En kvalitativ studie om hur uppfattningen av kommuners organisationsidentitet förändras av ranking. LÄS MER

 3. 3. Polisens medialiserade arena - En studie om strategisk kommunikation och identitetsskapande på Instagram

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Damir Skajko; [2020-06-23]
  Nyckelord :sociala medier; strategisk kommunikation; identitetsskapande;

  Sammanfattning : Syfte: Det centrala syftet med denna magisteruppsats är att utöka kunskapen om hurpolisen porträtterar sig själva och sin yrkesidentitet på Instagram, samt att belysa hur porträtteringen fungerar som strategisk kommunikation.Teori: Inom det teoretiska ramverket presenteras Butlers performativitetsbegrepp, Stiers teori kring identitetsskapande, Albert och Whettens teori omorganisationsidentitet samt Heides teori om strategisk kommunikation. LÄS MER

 4. 4. Konsultens upplevelse av sin yrkesform - En kvalitativ arbetslivspedagogisk studie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Ida Bohm; Annelie Bjelkholm; [2020]
  Nyckelord :Hermeneutik; identitet; konsult; konsultbolag; konsultbranschen; lärande; organisationsidentitet; organisationskultur; tillhörighet; utveckling; Social Sciences;

  Sammanfattning : Konsultbranschen växer och hur detta påverkar individer, organisationer och samhället diskuteras frekvent i media. I denna studie vänds blicken mot konsulternas perspektiv och syftet med uppsatsen är att analysera konsulters upplevelse av sin yrkesform. LÄS MER

 5. 5. Organisationsidentifikation inom Polismyndigheten : En studie om hur civilanställda och polisutbildade utredare identifierar sig med varandra och organisationen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Stephanie Lindman; Johanna Wetterström Samuelson; [2020]
  Nyckelord :civila och polisutbildade utredare; Social Identity Theory; organisationsidentitet; organisatorisk identifikation; positionering;

  Sammanfattning : Previous research shows that the Swedish Police Authority have had problems with employeeretention and tensions between police and civilian employees. One reported way for organizations to attract new applicants and keep their current ones is to work on their organizational identity. LÄS MER