Sökning: "ockultism"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet ockultism.

 1. 1. Black metal och provokation: en autenticitetsdiskurs

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Sandy Fännfors; [2020]
  Nyckelord :Black metal; musikanalys; autenticitet; diskursanalys; irak; sverige; mexico; musik; subkulturellt kapital; kulturpolitik; provokation; semiotisk musikanalys; marduk; funereal moon; janaza;

  Sammanfattning : Varför är black metal provokativt? Vad i subkulturen och musiken provocerar? För att besvara detta är arbetet indelat i två delar. Den första delen utgår från en autenticitetsdiskurs och undersöker black metal som kulturellt fenomen. Här ligger fokus på black metal som subkultur med dess tillhörande historik. LÄS MER

 2. 2. Harry Potter, en omoralisk och farlig bokserie? : En innehållsanalys om religiös riktad kritik och skapandet av moralpanik och folkdjävlar, utifrån författaren Richard Abanes

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Tina Sjöberg; [2019]
  Nyckelord :Harry Potter; ockultism; ockult; Richard Abanes; Innehållsanalys;

  Sammanfattning : Abstract The questions of this essay are: What is Richard Abanes’s criticism against occult elements in the Harry Potter books? How can Abanes’s – from a Christian point of view - religiously motivated criticism of the four first Harry Potter books be seen as an expression of moral panic and the construction of folk devils according to Cohen's scientific theory in popular culture? The questions are answered through a content analysis of Richard Abanes's book Harry Potter and the Bible: the menace behind the magick based on Stanley Cohen's theory of moral panic and folk devils. The aim is thus to develop a religious-scientific understanding of religiously motivated criticism of popular culture. LÄS MER

 3. 3. Från djävulsdyrkan och kyrkobränder till idoldyrkan och ut ur kyrkan : black metal som väg till religiös livsåskådning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Caroline Allard; [2019]
  Nyckelord :Black metal; satanism; occulture; re-enchantment; subkulturer; kultisk miljö; moralpanik; individuation; ockultism; populärkultur;

  Sammanfattning : Det här är en kvalitativ undersökning på hur en del använder black metal som en väg till religiös livsåskådning. Den är baserad på semistrukturerade intervjuer med fem män som är fans eller musiker inom black metal. Syftet är att studera hur dessa människor använder black metal och dess uttryck som en arena för religiös praktik. LÄS MER

 4. 4. Untouchable, monumental and intimate: on feminized mysticism and occult weaving

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

  Författare :Hanna Larsson; [2018-08-16]
  Nyckelord :Vävning; textilkonst; mysticism; feminism; ockultism; ritual; seans; silke; koppar; installation; materialitet; immaterialitet; Blavatsky; Besant; von Magdeburg; af Klint;

  Sammanfattning : I work with weaving as an alchemical formula, a thought experiment and a ritual gesture. I am driven by a presence of great sensitivity and tactile sensibility. For me weaving is ambivalent, ambiguous, intense and serious.Through the process I use different voices, mime them, translate them and repeat. LÄS MER

 5. 5. Kaosets symfonier : En religionshistorisk analys av innehållet i Black Metalbandet Watains textkorpus

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Hans Jonsäll; [2016]
  Nyckelord :Watain; Black Metal; Occulture; Satanism; Gnosticism; Apocalypticism; Eschatology; Western esotericism; Occultism; Left-Hand Path; Chaos-gnosticism; Anti-cosmic Satanism; History of religions; Reception studies; Corpus linguistics; Content analysis; Watain; Black Metal; Occulture; Satanism; Gnosticism; Apokalyps; Eskatologi; Västerländsk esoterism; Ockultism; Vänstra Handens väg; Kaosgnosticism; Anti-kosmisk satanism; Religionshistoria; Receptionshistoria; Korpuslingvistik; Innehållsanalys;

  Sammanfattning : With this essay my aim is to uncover the content in the discography of the Swedish Black Metal act Watain in respect to lyrically expressed religious themes revolving around the tendencies within occulture and the Black Metal scene. To investigate the matter I have combined quantitative and qualitative analysis methods from the fields of corpus linguistics as well as content analysis, which provided me with an array of key words and their respective concordances (Key Word In Context, KWIC) in the texts. LÄS MER