Sökning: "odhe"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet odhe.

 1. 1. Caroline Seger eller Andreas Granqvist i rampljuset? : En kvantitativ innehållsanalys av Aftonbladet och Expressen under fotbolls-VM 2015 i Kanada och 2018 i Ryssland

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Lukas Löfgren; Emil Odhe; [2019]
  Nyckelord :Aftonbladet; content analysis; Expressen; FIFA World Cup; football; gender; the Swedish national team; quantitative.;

  Sammanfattning : The last century shows that sport and broadcasting has evolved around men and left the women, in the dark. Even though there has been a significant movement for women in sport, the men steal the spotlight and has the sports arena to themselves. LÄS MER

 2. 2. Att sitta fast i ett mörkt svart hål : Upplevelser av att leva med depression

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Ann-Christine Odhe Ydergren; [2017]
  Nyckelord :care; depression; experience; patient perspective; support; depression; patientperspektiv; stöd; upplevelse; vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Depression beskrivs som en folksjukdom i Sverige och det uppskattas att den psykiska ohälsan kommer att öka. Det är viktigt att sjuksköterskan erhåller kunskap om patienters upplevelse av att leva med depression för att kunna utgå från ett patientperspektiv och ge bästa möjliga omvårdnad. LÄS MER

 3. 3. Hantering av risker i en offentlig organisation. : - en studie av riskanalyser i interna förändringsprojekt

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Johanna Odhe; Johanna Zetterberg; [2011]
  Nyckelord :Projektledning; risker och riskhantering; riskvärdering; minirisk; projektdokumentation; projektreferenser;

  Sammanfattning : Om en organisation i dagens samhälle ska leva och utvecklas bör den vara flexibel och öppen för att arbeta på andra sätt än vad den många gånger är van vid. Att förändra ett arbetssätt är oftast lättare sagt än gjort, vilket organisationen bör vara beredd på. LÄS MER

 4. 4. Intern kommunikation : Nyckel till ett framgångsrikt projekt?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Johanna Odhe; Johanna Zetterberg; [2010]
  Nyckelord :intern kommunikation; projekt; projektledare; situationsanpassat ledarskap;

  Sammanfattning : SammanfattningI denna studie har vi valt att fokusera oss på den interna kommunikationen som sker mellan projektledaren och projektgruppen. Att jobba i någon slags projektform är något som blir mer på arbetsmarknaden. De krav som ställs på en projektgrupp men framförallt på projektledaren kan ibland sträcka sig till att bli omänskliga. LÄS MER

 5. 5. Sashay : Vam välling - NU!

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för teknik- och naturvetenskap; Karlstads universitet/Fakulteten för teknik- och naturvetenskap; Karlstads universitet/Fakulteten för teknik- och naturvetenskap

  Författare :Malin Engvall; Natalié Schnelzer; Caroline Svedberg; [2008]
  Nyckelord :Sashay; Välling; Produktutvecklingsprocess; Sashay;

  Sammanfattning : Examensarbetet på 22,5 hp har utförts av Malin Engvall, Natalié Schnelzer och CarolineSvedberg som en avslutande del på Innovations- och designingenjörsprogrammet vidKarlstads universitet, fakulteten för teknik och naturvetenskap.Uppdragsgivare var JanErik Odhe som med sin tävlan i Venture Cup lämnat in en affärsidésom innefattar utveckling av en ny produkt. LÄS MER