Sökning: "odling sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 298 uppsatser innehållade orden odling sverige.

 1. 1. Alternativa urbana odlingsmetodernas potential för självförsörjning i Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Jessica Andersson; Carl Magnusson; [2024]
  Nyckelord :Aeroponic; aquaponic; agriculture; farming; hydroponic; GMO; self-sufficiency; sustainability goals; urban;

  Sammanfattning : During the COVID pandemic of 2019, Sweden saw a huge increase in food prices, as many of the country's grocery chains import a large amount of all foods. This research is motivated by the Swedish Parliament's motion "Self-Sufficiency of Food in Sweden" and the need for innovative solutions to enhance Sweden's food supply. LÄS MER

 2. 2. Miljöpåverkan av hönsfoder ur ett livscykelperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning; Lunds universitet/Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC)

  Författare :Louise Engsmyre; [2023]
  Nyckelord :Höns; LCA; Livscykel; Miljöpåverkan; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The environmental impact of poultry mainly arises from their feed. Therefore, this study aimed to investigate the environmental impact of three Swedish poultry feeds and identify how their environmental performance could be improved. LÄS MER

 3. 3. Restaurering av grässandhedar genom aktiv markstörning - en jämförelse av florans kolonisation av plöjningar och sandblottor på Revingefältet utanför Lund

  Master-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Erik Borgström; [2023]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : The conservation value of sandy habitats for a flora and fauna adapted to open, light, dry, warm, and often nutrient-poor conditions, is well recognized. Today this environment is threatened by lack of disturbance, fragmentation and exploitation, acidification and increased levels of nitrogen and phosphorus. LÄS MER

 4. 4. Carbon Capture from Biomass Boiler Flue Gas Emissions using Microalgae : A Case Study

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Graham Kirn; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Capture and storage of carbon dioxide (CO2) is expected to play an important role in climate change mitigation efforts intended to limit global warming to 1.5 °C. Bioenergy with carbon capture and storage (BECCS), in which carbon is captured during energy generation from sustainably sourced biomass fuels, is of particular interest in Sweden. LÄS MER

 5. 5. Den hemsökta trädgården och den hemsökande odlaren : trädgårdsodling, temporalitet och minne i tider av kris

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Alicia Skog; [2023]
  Nyckelord :trädgårdsodling; minne; klimatförändringar; biologisk mångfald; ekologiska nostalgier;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen undersöker jag trädgårdar som platser för människors nära interaktioner med lokala ekosystem och samvaro med andra arter. Med utgångspunkt i teoribildning kring ekologiska nostalgier, som föreslår att klimatförändringar och miljömässig degradering kan generera längtan till ett ekologiskt förflutet, undersöker jag minnets roll i trädgårdsskapande mot bakgrund av drastiska klimat- och miljöförändringar. LÄS MER