Sökning: "odling"

Visar resultat 1 - 5 av 640 uppsatser innehållade ordet odling.

 1. 1. Identifiering av icke-tuberkulösa mykobakterier och Mycobacterium tuberculosis med hjälp av PCR-teknik.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Josefina Vernersson; [2020]
  Nyckelord :Realtids-PCR; icke-tuberkulösa mykobakterier; Mycobacterium tuberculosis;

  Sammanfattning : Tuberkulos orsakad av Mycobacterium tuberculosis, är en av de ledande dödsorsakerna globalt sett enligt världshälsoorganisationen (WHO). M. tuberculosis ingår i Mycobacterium tuberculosis komplex (MTBC) där bland annat Mycobacterium bovis, M. bovis BCG (Bacillus Calmette-Guérin) och Mycobacterium africanum också ingår. LÄS MER

 2. 2. Kan antibiotikaronder förbättra antibiotikabehandlingen på universitetssjukhus? – en prospektiv klinisk interventionsstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

  Författare :Tania Taki; [2020]
  Nyckelord :antimicrobial stewardship; antibiotikarond; antibiotika; antibiotikaresistens;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antimicrobial stewardship (AMS) är ett arbetssätt utvecklat för att förbättra användningen av antibiotika samt minska risken för biverkning och resistensutveckling mot antibiotika.  Syfte: Att implementera och utvärdera AMS på Akademiska sjukhusets kardiologiska avdelning i Uppsala. LÄS MER

 3. 3. Utilization of Hempseed Press Cake: Optimization of Protein Isolation and Ice Cream Formulation

  Master-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Författare :Erica Forsén; [2020]
  Nyckelord :Food engineering; Livsmedelsteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Hempseeds, a by-product from hemp fiber production, have a very good nutritional profile, both for essential fatty acids and amino acids, increasing the interest to use hempseeds as a food source. The aims of this project were to optimize the extraction of proteins from hempseed press cake, characterize the functions of the proteins and determine if an ice cream formulation can be created. LÄS MER

 4. 4. Riskanalys av hybridlärk (Larix X marschlinsii) Riskanalys av hybridlärk (Larix X marschlinsii) : möjligheter och problem

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Karl Magnusson; [2020]
  Nyckelord :främmande trädslag; marknadsutveckling; ny produkt; SWOT-analys; telefonintervjuer; foreign tree species; market development; new product; SWOT analysis; telephone interviews;

  Sammanfattning : Den svenska skogsbranschen strävar efter en hög skogsproduktion som skänker värde till skogsägaren och skogsindustrin. Genom åren har olika tekniker och metoder används för att höja skogsproduktionen - dikning, förädling och introduktion av främmande trädslag är några av de saker som gjorts för att ge värde åt skogsmarken. LÄS MER

 5. 5. Urea för kontroll av hästens små blodmaskar : effekter på kläckning och larvutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Karin Klensmeden; [2020]
  Nyckelord :blodmask; häst; parasiter; urea; strongylider; ägg; kläckning;

  Sammanfattning : Små blodmaskar, cyathostominer, är en grupp av endoparasiter som förekommer hos så gott som alla hästar. Vanligtvis orsakar detta inte några symptom, men i vissa fall kan det leda till kolik, avmagring, och diarréer, ibland med dödlig utgång. Blodmaskar har en direkt livscykel, där äggen kommer ut på betet i träcken. LÄS MER