Sökning: "odlingssubstrat"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet odlingssubstrat.

 1. 1. Ostronskivling + kaffesump = SANT? : om kaffesumpens lämplighet som odlingssubstrat till Pleurotus ostreatus

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Kajsa Nordström Nilsson; [2019]
  Nyckelord :kaffeindustrin; solid state fermentation; biologisk effektivitet; tanniner; koffein; matsvamp; svampodlingssubstrat; cirkulära system;

  Sammanfattning : Under 2000-talet har den globala världskonsumtionen av svamp ökat med drygt 300% per capita. Matsvamparnas näringsvärde är jämförbart med animaliska produkter och blir i och med det ett intressant substitut till kött. Med en ökad efterfrågan ökar också produktionen. LÄS MER

 2. 2. Betydelsen av fibroblasters interaktionmed omgivande substrat för genuttryck avfibrosmarkörer

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Elin Johansson; [2019]
  Nyckelord :Fibroblaster; fibrosmarkörer; TGFβ; odlingssubstrat;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Egenskaper hos odlingssubstrat av biokol, komposterad bark och torv

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Love Bergquist; [2018]
  Nyckelord :biokol; torvsubstitut; odlingssubstrat; fysikaliska egenskaper; kemiska egenskaper;

  Sammanfattning : Torv används idag i stor utsträckning som odlingssubstrat inom många typer av hortikulturell produktion. På grund av den påverkan som torvutvinningen har på miljön så finns det incitament att försöka hitta ett lämpligt substitut som helt eller delvis kan ersätta torv. LÄS MER

 4. 4. Sågspån från gran (Picea abies) som substrat vid odling av ostronskivling (Pleurotus pulmonarius)

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Jonatan Sundelin; [2018]
  Nyckelord :Pleurotus pulmonarius; svamp; Picea abies; gran; sågspån; odling; odlingssubstrat;

  Sammanfattning : Sedan slutet av 1900-talet har intresset för matsvamp som en källa till näring och nya kulinariska upplevelser ständigt ökat, inte bara globalt utan även i Sverige. I samband med det ökade intresset för matsvamp har delikatessvamp som ostronskivling, shiitake med flera introducerats direkt till konsumenter och fått ett allt större erkännande av dem. LÄS MER

 5. 5. Somatiska embryogenes-plantors överlevnad och höjdtillväxt vid fyra ljusförhållanden

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Robert Wetterskog; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Somatiska embryogenes är en mikroförökningsmetod som med hjälp av tillväxtreglerande medel får en växtdel att bilda skott och rötter i ett speciellt odlingssubstrat sterila förhållanden. Kunskapen vad gäller förutsättningar för groning och plantetablering efter detta laboratoriestudium är dock begränsad. LÄS MER