Sökning: "oförstörande provningsmetoder"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden oförstörande provningsmetoder.

 1. 1. Simulering av defekten “charge weld” analyserad mot verkligheten

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Anton Larsson; Oliver Prytz; [2021]
  Nyckelord :Charge Weld; Defekt; Aluminium; Strängpressning; OFP; oförstörande provningsmetoder;

  Sammanfattning : Inom strängpressning av aluminium uppstår defekten charge weld vid byte av göt, då det gamla materialet sammanbinds med det nya. Denna defekt medför bland annat försämrad hållfasthet hos materialet. Med en ökad användning av aluminium i världen ökar även kvalitetskraven hos användarna. LÄS MER

 2. 2. Applikationer för effektiv inlinekontroll inom svetsande industri : Möjligheter och utmaningar vid implementering av nya kontrollmetoder

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Jonathan Lindén; Erik Öbrink; [2021]
  Nyckelord :Welding; in-line; inspection; non-destructive testing; Svets; in-line; kontroll; oförstörande provning;

  Sammanfattning : Svetsning är en viktig fogningsmetod, och kvalitet på svetsar kan ha hög inverkan på prestanda och livslängd för svetsade produkter. För att kunna garantera att svetsar lever upp till de krav som ställs används ofta oförstörande provning. LÄS MER

 3. 3. Kartläggning av metoder inom oförstörande provning för att bedöma skicket på utrustning

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Adam Veittikoski; Johnny Aho; [2021]
  Nyckelord :Nondestructive testing; maintenance; Oförstörande provning; underhåll;

  Sammanfattning : AstraZeneca är en av världens största tillverkare av medicin. AstraZeneca använder sig av komplexa utrustningar vid tillverkning av medicin inom sin industri. Utrustningen som rör, tankar och ventiler har en livslängd som påverkas av olika faktorer såsom värme, vibrationer eller slitage. LÄS MER

 4. 4. Quality Assessment of Thin Polymer Components using NonDestructive Testing : Degree Project for Master of Science in Mechanical Engineering with emphasis on Applied Mechanics

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Markus Nilsson; Tom Carlén; [2019]
  Nyckelord :nondestructive testing; polymer; nonlinear acoustics; instant dynamics amplitude recovery.; oförstörande provning; polymer; olinjär akustik; instant dynamics amplitude recovery;

  Sammanfattning : Polymer components are used in many different applications, including in industries where critical applications put high requirements regarding quality assessment. Such applications might include medical or food where the presence of discontinuities might induce bacterial growth or other unpleasantries, thus certain manufacturers must be able to maintain a zero-tolerance towards damaged components. LÄS MER

 5. 5. Quality assessment of mineral wool insulation plates : Using ultrasonic non-destructive testing

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Linus Ikonen; Daniel Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Non-destructive testing; linear ultrasound; mineral wool; fibrous materials; acoustics; frequency response; signal attenuation; Oförstörande provning; linjärt ultraljud; stenull; fibrösa material; akustik; frekvenssvar; signalförsvagning;

  Sammanfattning : In the manufacturing process of mineral wool insulation plates, defects arise, such as unmelted base minerals and uncured binder which gets embedded within the plates. To be able to sort out these defective plates from a manufacturing line, a reliable quality assessment is needed. LÄS MER