Sökning: "offensive quality development"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden offensive quality development.

 1. 1. Identifiering av målgrupper för kundanpassad fakturahantering : En fallstudie inom fakturaservice

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Jennie Persson; [2023]
  Nyckelord :payment; invoice; error outcome; quality development; target groups; lead time; process; exchange; betalning; faktura; felutfall; kvalitetsutveckling; målgrupper; ledtid; process; utbyte;

  Sammanfattning : Studien har genomförts på ett företag inom fakturaservice. För att arbeta proaktivt med förbättring av fakturaprocessen har syftet med studien varit att undersöka om det fanns något samband mellan olika målgrupper av slutkunder och utebliven betalning inom ett visst kundsegment. LÄS MER

 2. 2. Organisation och ledning för innovation och stabil produktion : En fallstudie på en svensk organisation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Annika Green; [2023]
  Nyckelord :adaptive leadership; adhocracy; ambidextrous organizations; quality; quality technology; leadership; offensive quality development; organizations; organizational culture; processes; adaptivt ledarskap; ad hoc-krati; ambidextra organisationer; kvalitet; kvalitetsteknik; ledarskap; offensiv kvalitetsutveckling; organisation; organisationskultur; processer;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att visa hur olika arbetssätt som är till synes oförenliga, det kreativa och problemlösande samt det stabila och produktionsmässiga, kan förenas inom samma verksamhet, med hög kvalitet och intern nöjdhet för de båda arbetssätten. Dagens organisationer är mer komplexa och med medarbetare som har högre kompetens, detta ställer krav på hur organisationer behöver struktureras och styras. LÄS MER

 3. 3. Framgångsrik implementering av processbekräftelse : En fallstudie på LKAB om arbetssättet processbekräftelse och projektet Störningsfri pelletsproduktion

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Filip Flygare; [2023]
  Nyckelord :gemba walk; lean; LKAB; offensive quality development; process confirmation; TQM.; gemba walk; hörnstensmodellen; lean; ledarslingan; ledartid; LKAB; offensiv kvalitetsutveckling; processbekräftelse; TQM; verksamhetsrunda;

  Sammanfattning : Several companies have been inspired by Lean to achieve continuos improvement in their operations. Unfortunately, many manufacturing industries have struggled with the successful implementation of such improvement programs. LÄS MER

 4. 4. Fallstudie om hantering av transportrelaterade kvalitetsbrister : En fallstudie på ett möbeltillverkande företag

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Tekniska Högskolan

  Författare :Adam Fredén; Marcus Svanström; [2023]
  Nyckelord :Transportskador; hanteringskador; kvalitetsbrister; offensiv kvalitetsutveckling; hörnstensmodellen;

  Sammanfattning : Företag X är en organisation som värderar kvalitet högt. Detta företag tillverkar möbler med sin utgångspunkt i Sverige. Inom svensk industri uppskattas kvalitetsbristkostnader stå för 10–30 % av omsättningen. LÄS MER

 5. 5. Kulturanalys av mättekniskt företag : Hur medarbetarnas kultur förhåller sig till de formella och uttalade värdena

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Jacob Lejegård; [2023]
  Nyckelord :letter method; cornerstone model; internal customer satisfaction; culture; culture analysis; offensive quality development; organizational culture; brevmetoden; hörnstensmodellen; intern kundtillfredsställelse; kultur; kulturanalys; offensiv kvalitetsutveckling; offensivt kvalitetsarbete; organisationskultur;

  Sammanfattning : This study aims to examine the consistency between ascribed values and the prevailing culture in a company. The theoretical framework for the work consists of theories and concepts taken from offensive quality development and organizational culture. LÄS MER