Sökning: "offentlig avrättning"

Hittade 1 uppsats innehållade orden offentlig avrättning.

  1. 1. Fyra avrättningar och en benådning : Bödelsvärdet och tidningspennan i Sverige 1874 - 1910

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Historiska institutionen

    Författare :Clas Göran Carlsson; [2017]
    Nyckelord :executioner; guillotine; capital punishment; pardon; public execution; avrättning; bödel; benådning; dödsstraff; offentlig avrättning; intermural avrättning; mord; rättegång; giljotin; bödelsyxa; tidningar;

    Sammanfattning : Abstract Four executions and one pardon The executioner’s sword and the newspaperman’s pen in Sweden 1874 – 1910 This study examines how three murder cases who lead to a death penalty sentence for the five accused persons are covered in selected contemporary Swedish newspapers. Four of the five condemned persons, three men and one woman, were executed. LÄS MER