Sökning: "offentlig diskurs"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden offentlig diskurs.

 1. 1. Ett campus för staden? Diskursanalys av hur ett offentligt förändringsprojekt ramas in i Göteborg

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Sofia Westman; [2018-10-29]
  Nyckelord :Campus Näckrosen; diskursteori; framing; offentlig verksamhet;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker kommunikationen kring Göteborgs universitets omdebatterade, men hittills outforskade, förändringsprojekt Campus Näckrosen i syfte att upptäcka vilka diskurser och inramningar som används av dels universitetet och dels projektets kritiker. Ett viktigt argument för att granska offentliga organisationers kommunikation är att det allmänna enligt grundlagen har ett uppdrag att behandla alla människor i samhället jämlikt. LÄS MER

 2. 2. Självövervakning - det naturliga valet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Johanna Källvik; Gabriella Järlström; [2018]
  Nyckelord :Preventivmedel; diskurs; kritisk diskursanalys; digital marknadsföring; marknadskommunikation; marknadsföring; ansvar; Fairclough; Social Sciences;

  Sammanfattning : I dagens konkurrenssamhälle behöver företag anpassa sin marknadskommunikation efter samhällets normer, värderingar och diskurser för att uppnå legitimitet på marknaden. Detta gäller även läkemedelsbranschen, som i allt större utsträckning har marknadiserats. LÄS MER

 3. 3. Att tala om religion i skolan. : – Hur religionslärare förhåller sig till en sekularistisk diskurs och metoder för att främja personliga samtal om religion i klassrummet.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Johan Jönsson; [2018]
  Nyckelord :public religion; private religion; didactics; secularist discourse; religious education; upper secondary school teachers; Offentlig religion; privat religion; didaktik; sekularistisk diskurs; religionskunskap; gymnasielärare;

  Sammanfattning : Religious education teachers in modern secular countries like Sweden are faced with many challenges. For example: how do the teachers encourage students to talk about religion when religion is largely understood as a private matter? Kittelmann Flensner found in her 2015 study that Swedish schools operate under what she calls a secularist discourse. LÄS MER

 4. 4. Bildämnets diskursiva konstruktion: En kritisk diskursanalys av debatten om bildämnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Samuel Davenport; [2018]
  Nyckelord :Bildämnet; diskurs; diskursanalys; kritisk diskursanalys; ämneskonceptioner; estetiska ämnen; bilddidaktik;

  Sammanfattning : Skolämnet bild framstår förmedelst de två senaste nationella ämnesutvärderingarna av grundskolan som ett ämne kantat av motstridiga ämneskonceptioner och undervisningspraktiker, primärt en åtskillnad mellan det estetiska och teoretiska. Dikotomiseringen mellan estetik och teori har historiska rötter och kan spåras in i vår samtid. LÄS MER

 5. 5. Rätten till goda levnadsvillkor : En kvalitativ studie av förvaltningsrättens domar kring rätten till LSS insats

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Marwa Abushaqfa; Alma Sörum; [2018]
  Nyckelord :LSS; goda levnadsvillkor; kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Syftet med denna uppsats var att undersöka hur funktionshindradepersonersrättigheter enligt SFS 1993:387 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) befästs eller eventuellt urholkas inom ramen för beslut som fattasinom offentlig förvaltning. Det empiriska materialet i denna studie bestod av tolv rättsfall från förvaltningsrätten. LÄS MER