Sökning: "offentlig förtroende"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade orden offentlig förtroende.

 1. 1. VACCINERA (FL)ERA BARN? : En studie om vaccinationsfarhågor och vårderfarenheter beskrivna i det offentliga nätbaserade rummet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Alida Bjelvenmark; Anna Ludvigsson; [2019]
  Nyckelord :Child vaccination program; vaccine; parent; decision-making; health literacy; Barnvaccinationsprogrammet; vaccin; föräldrar; beslutsfattande; hälsolitteracitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Föräldrar som står inför valet att vaccinera sina barn är inte alla gånger eniga om vaccinets för- och nackdelar. Information om vaccinen cirkulerar på internet och via sociala medier. För läsaren blir det en utmaning att veta vilken given information som är trovärdig. LÄS MER

 2. 2. Agilt inköp av IT : En kvalitativ studie inom offentlig sektor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Emma Henriksson; Julia Svensson; [2019]
  Nyckelord :Agile methods; agile procurement; agile contracting; agile procurement process; public purchasing; IT procurement; Agilt arbetssätt; agilt inköp; agila kontrakt; agil inköpsprocess; inköp inom offentlig sektor; offentlig upphandling; inköp av IT;

  Sammanfattning : Traditionellt har inköpsprocessen inom offentlig sektor utgått från projektmodellen vattenfall med tydliga faser och milstolpar. För att skapa större flexibilitet och effektivitet har IT-branschen frångått den traditionella projektmodellen och istället övergått till agila arbetsmetoder. LÄS MER

 3. 3. Utan data är HR bara en funktion med en åsikt? : En kvalitativ studie om datadriven HR inom offentlig sektor

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Lisa Clemensson; [2019]
  Nyckelord :Data-driven HR; Analytic HR; HR Data; Big Data; measurement.; Datadriven HR; Analytisk HR; HR Data; Stora mängder tillgänglig data; mätningar;

  Sammanfattning : HR-funktionen har genomgått en del förändringar under de senaste åren. Förändringarna har främst skett genom att HR har gått från att vara en personaladministrativ funktion till en allt mer strategisk funktion. Detta har ställt nya krav på HR-funktionens roll och dess arbete. Bland annat har HR behövt bli mer datadrivna. LÄS MER

 4. 4. ”In this case FIFA is the damaged party” : En kvalitativ analys av FIFA:s kriskommunikationsstrategier och retoriska uttryck i samband med mutskandalen 2015

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Annika Fransson Wetter; [2019]
  Nyckelord :Fifa; corruption; organizational culture; confidence crisis; crisis communication strategies; rhetoric; reconstruction; Fifa; korruption; organisationskultur; förtroendekris; kriskommunikationsstrategier; retorik; återuppbyggnad;

  Sammanfattning : En kris kan drabba vilken organisation som helst, när som helst. Om krisen har orsakats av medlemmar inom organisationen, är det mycket troligt att organisationen även får genomgå en organisatorisk förtroendekris. Följande studie behandlar Féderation Internationale de Football Associations (Fifa:s) mutskandal som uppdagades våren 2015. LÄS MER

 5. 5. Public Self Service Technology (SST): Designing for Trust : Factors enhancing user’s trust towards a public SST

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Deepika Dipesh Dugar; [2018]
  Nyckelord :Public Self Service Technology SST ; trust; personal information; risk; situational context; Interaction design;

  Sammanfattning : Public Self Service Technology (SST) has become an important part of our daily life. Advancement in technology and reduced hardware costs have motivated service providers to deploy public a SST for various important and complex tasks. Examples of such tasks include editing and printing confidential documents, performing monetary transactions, etc. LÄS MER