Sökning: "offentlig förtroende"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade orden offentlig förtroende.

 1. 1. Konsten att (inte) göra en pudel - En kvalitativ fallstudie om kriskommunikation & förtroende

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Elin Passchier; Julia Aspevall; [2021]
  Nyckelord :kriskommunikation; dubbelkris; andraordningsrisk; myndigheter; retorisk arena; framing; Facebook; offentlig verksamhet; förtroende; pandemi; crisis communication; double crisis; institutional risk; government; rhetorical arena; public sector; public trust; pandemic; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien har som syfte att bidra till en nyanserad bild av kriskommunikation som en komplex företeelse genom att undersöka dynamiken i en dubbelkris ur ett flerstämmigt perspektiv. Forskningsfrågorna är centrerade kring hur dynamiken mellan de mest framträdande rösterna i en dubbelkris ter sig och vad en dubbelkris kan ha för implikationer på en myndighets förtroende. LÄS MER

 2. 2. Leda på distans : Chefers upplevelser av påtvingat distansarbete

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elin Hedkvist; Filippa Kihlbaum; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : På grund av den rådande Corona pandemin har många svenska organisationer låtit sina anställda arbeta på distans för att undvika smittspridning. Det kan ställa nya typer av krav på ledning och styrning för chefer. LÄS MER

 3. 3. DEN SOM ÄR VUXEN OCH BEGÅR ETT BROTT SKA OCKSÅ BEHANDLAS SOM VUXEN AV RÄTTSVÄSENDET- ELLER? : En argumentationsanalys av Moderaternas motion att slopa straffrabatt för unga lagöverträdare

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Emma Andersson; Violina Eishow; [2020]
  Nyckelord :Penalty reduction; young offenders; Moderate party; proposal; probative value.; Straffrabatt; unga lagöverträdare; Moderaterna; motion; beviskraft.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att analysera Moderaternas argument till att slopa straffrabatt för unga lagöverträdare. Studien utgick från en kvalitativ metod och använde en argumentationsanalys för att besvara syftet. Moderaternas motion är en offentlig handling och användes som urval. LÄS MER

 4. 4. Reformeringen av Arbetsförmedlingen : En kvalitativ studie om marknadisering av offentlig verksamhet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Hannes Tomasson; [2020]
  Nyckelord :The Swedish Public Employment Service; Marketisation; New Public Management; Economic globalization; Legitimacy; LOV and LOU; Arbetsförmedlingen; Marknadisering; New Public Management; Ekonomisk globalisering; Legitimitet; Januariavtalet; LOV och LOU;

  Sammanfattning : Marketisation reforms has for a long time been a recurring and debated phenomena, which has recently blossomed by the reform proposal of the Swedish Public Employment Service presented in the so-called “January-agreement”. The aim of this qualitative study is therefor to examine the reform proposal of the Swedish Public Employment Service presented in the “January-agreement” and relate this to marketisation. LÄS MER

 5. 5. Guidelines for Designing Trustworthy AI Services in the Public Sector.

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Karolina Drobotowicz; [2020]
  Nyckelord :artificial intelligence; public sector; trust; trustworthy services; transparency; guidelines; design process; citizens; artificiell intelligens; offentlig sektor; f ¨ ortroende; tillf ¨ orlitliga tj¨anster; transparens; designprocess;

  Sammanfattning : Artificial Intelligence (AI) is a popular topic in different areas of the current world. Thus, it is natural that its use is considered in the public sector. AI brings many opportunities for public institutions and citizens, like more attractive, accessible and flexible services. LÄS MER