Sökning: "offentlig miljö"

Visar resultat 1 - 5 av 292 uppsatser innehållade orden offentlig miljö.

 1. 1. Från kaninmat till miljöåtgärd

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Nana Aziz Hassan; [2020-08-17]
  Nyckelord :miljö och hälsa; miljömåltider; offentliga måltider; skolmat; vegetariskt;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats 15 hpProgram: Kostekonomprogrammet med inriktning mot ledarskap, 180 hpNivå: GrundnivåHandledare: Anna PostExaminator: Cecilia Magnusson SporreAntal sidor: 41Termin/år: Vt2020.... LÄS MER

 2. 2. Covid-19 i en pågående verksamhetsprocess “En studie om samspelet mellan stabilitet och strategisk flexibilitet”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Klara Magnusson; Henrietta Thålig Karlsson; [2020-07-09]
  Nyckelord :Ekonomistyrning; Organisation för högre utbildning; Intern infrastruktur; Strategisk flexibilitet; Organisatorisk stabilitet; Samhällskris;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: I en värld där ekonomistyrning på ett eller annat sätt inkluderas i, eller för den delen driver på organisationers verksamhet, kan ämnesområdet ses ur många perspektiv. Vidare kan ämnet till följd av organisationens interna verksamhetsprocess, ses i kombination med viljan till genomsyrandet av en digital förändring. LÄS MER

 3. 3. Inredningsarkitektur i den cirkulära ekonomin : Kvalitets- och hållbarhetsaspekter på inredning i offentlig miljö

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Marika Strömberg; [2020]
  Nyckelord :Cirkulär ekonomi; Inredningsarkitektur; Offentlig inredning; Design; Kvalitet; Kulturarv; Hållbarhet; Koncept; Proposition; Gestaltning; Program; Vårdprogram; Miljöpsykologi; Upphandling;

  Sammanfattning : Uppsatsen utreder sammansatta designmässiga kvaliteter i inredning och hur dessa kan göras mer bestående i den cirkulära ekonomin. Större krav ställs på en återanvändning av produkter. Klimatförändringar kräver att vi bromsar vår konsumtion. LÄS MER

 4. 4. Nudging - Mindre är mer : En experimentell studie ur ett konsumentperspektiv

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Sara Moberg; Emma Sardal; [2020]
  Nyckelord :Nudge; nudging; beslutsarkitektur; påträngandegrad; offentlig avsändare; privat avsändare; konsumentattityd; antagande av nudge.;

  Sammanfattning : Nudge syftar till att knuffa individer till att ta val som är i enlighet med deras välmående genom att göra förändringar i den miljö inom vilken individen tar beslut. För att få människor att ta särskilda beslut kan nudge delas in i låg och hög påträngandegrad baserat på hur stor graden av påträngande är på individens autonomi. LÄS MER

 5. 5. New Public Management och socialt arbete i en samtida pandemi

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Andreas Bergendahl; Maja Håkansson; [2020]
  Nyckelord :Corona; Coping; New Public Management; Pandemic; Social Work;

  Sammanfattning : Mot bakgrund av en kostsam välfärd och växande offentlig sektor implementerade Sverige New Public Management för att stävja kostnader och effektivisera välfärden. I New Public Managements utbredning, 30 år senare, förefaller implementeringen ha bidragit till en allt mer ohälsosam arbetsmiljö. LÄS MER