Sökning: "offentlig rätt"

Visar resultat 1 - 5 av 459 uppsatser innehållade orden offentlig rätt.

 1. 1. Yttrandefrihet inom ramen för lojalitetsplikt - Arbetstagarens rätt att använda sociala medier

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Emma And; [2021]
  Nyckelord :Lojalitetsplikt; yttrandefrihet; sociala medier; kritikrätt; tystnadsplikt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Social media is getting more and more integrated in our society and our daily life. It is a big platforme where individuals easily can express their feelings and thoughts. This essay aims to examine the social media's importance connected to the labour market. LÄS MER

 2. 2. ”Mellan 08:00 och 16:42 då befinner ni er på 90-talet…” : En studie om hur digital transformation styrs i svensk offentlig sektor

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Emelie Holgersson; Jeanette Jäderlund; [2020]
  Nyckelord :Digital transformation; Digitalization; Public sector; Governance; Institutional convergence; Digital transformation; Digitalisering; Offentlig sektor; Styrning; Institutionellt tryck;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under senare år har världen präglats av kontinuerlig uppkoppling och teknisk utveckling för organisationer, där digitaliseringen kan förändra hela organisationer. År 2017 satte Sveriges riksdag upp ett mål om att landet ska vara bäst i världen att utnyttja digitaliseringens möjligheter. LÄS MER

 3. 3. Rätt tid, rätt incitament eller rätt förespråkare? En analys av beslutet att använda offentlig-privat samverkansavtal som upphandlingsform för uppförandet av Nya Karolinska Solna

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Alex Johnston; [2020]
  Nyckelord :Offentlig-privat samverkansavtal; Nya Karolinska Solna; Multiple Stream Framework; policyanalys; offentlig förvaltning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In 2008 Stockholm County Council decided to finance the construction of a new university hospital in Solna, Stockholm utilising public-private partnership (PPP). This decision received heavy criticism, partly due to the cost amounting to 61 billion SEK. LÄS MER

 4. 4. Hallå, är det någon där? : En fallstudie om digitalisering som en organisationsförändring

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Cornelia Näslin; Snaedis Sverrisdottir; [2020]
  Nyckelord :Organisationsförändring; Kommunikation; Feedback; Återkoppling; Offentlig sektor; Gymnasieskolan;

  Sammanfattning : Studiens syfte Syftet med denna studie är att jämföra hur marknadsföringen från olika typer av resebolag speglar deras inställning och förhållningssätt till etiska dilemman samt att jämföra om eller hur de skiljer sig i frågan. Teoretiska referensramar Studiens slutsatser dras med stöd i Corporate social responsibility, hållbart agerande samt turismens etiska dilemman med code of conduct som främsta referens. LÄS MER

 5. 5. Lokaler i bottenvåningar i flerbostadshus; detaljplaneregleringar och dess konsekvenser. En studie av Liljeholmskajen i Stockholm m.fl.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Anna Hamsten; Rebecca Wedberg; [2020]
  Nyckelord :Användningsbestämmelse; bostadsrättsförening; centrumändamål; detaljplan; flexibilitet; förvaltning; aktiv bottenvåning; hyreslokaler; 3D-fastighetsbildning; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The purpose of this study is mainly to do a follow-up investigation considering the establishment of non-housing premises on the ground floor in dwelling houses at Liljeholmskajen in Stockholm. In detailed development plans, the usage of the ground can be regulated with usage provisions and sometimes a developer must build something particular that the city’s planners decide, without other options. LÄS MER