Sökning: "offentlig sektor"

Visar resultat 1 - 5 av 1035 uppsatser innehållade orden offentlig sektor.

 1. 1. ADAPTERING AV MANGEMENTINNOVATION I OFFENTLIG SEKTOR - Så uppfattas sociala investeringsfonder av svenska kommuner

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Erik Elias Ekström; [2021-03-31]
  Nyckelord :management innovation; organisational innovation; adoption process; innovation characteristics; social investment; social investment fund;

  Sammanfattning : Studies of the relation between innovation characteristics and management innovation adoption at the organisational level are scarce. This paper presents results from an informant survey with 44 participating Swedish municipalities. The management innovation in focus is social investment funds. LÄS MER

 2. 2. Nyanländas etablering på den svenska arbetsmarknaden : En kvalitativ studie utifrån ett handläggarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Haris Aljicevic; Linda Borgstedt; [2021]
  Nyckelord :Social work; newly arrived; immigrant; establishment; labor market; work; socialt arbete; nyanlända; invandrare; etablering; arbetsmarknad; arbete;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate from an administrator perspective how authorities integrate newly arrived to the Swedish labor market. The results are analyzed and understood by two theories, theory about Intersectionality and Goodman theory. LÄS MER

 3. 3. Att rida på de små vågorna : Projektledares syn på framgångsfaktorer i folkhälsoprojekt inom offentlig sektor

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Sandra Lindström; [2021]
  Nyckelord :folkhälsoprojekt; offentlig sektor; projektframgång; framgångsfaktorer;

  Sammanfattning : Projektframgång är ett välstuderat forskningsområde inom projektledning men trots det råder ingen konsensus om vad som gör projekt framgångsrika. Offentliga projekt har andra förutsättningar än projekt i privat sektor, exempelvis påverkan av politiska processer och samverkan med ett stort antal aktörer. LÄS MER

 4. 4. Kunskap i samspel : en studie om arbetsförmedlares tankar och reflektioner kring deras kunskap

  Magister-uppsats,

  Författare :Sofia Alstam; [2021]
  Nyckelord :Knowledge management; implicit kunskap; explicit kunskap; situerad kunskap; medierande resurser; artefakter; offentlig sektor; Arbetsförmedling.;

  Sammanfattning : The context surrounding the tasks of and demands on Employment Agencies is a multi faceted one, containing a variety of interested parties. This results in a complex assignment for the Employment officer to manage, especially when it comes to issues of knowing the contextual terrains as well as the needs of the clients. LÄS MER

 5. 5. Stöd till mellanchefer i en krissituation : En kvalitativ studie om vad mellanchefer inom offentlig sektor erbjuds för stöd för att kunna hantera den rådande coronapandemin

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Ida Hansson; Ebba Svensson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER