Sökning: "offentlig upphandling förhandlat förfarande"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden offentlig upphandling förhandlat förfarande.

 1. 1. Något om det nya innovationspartnerskapet - En innovativ upphandlingslagstiftning?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Linus Hagman; [2016]
  Nyckelord :Law and Political Science;

  Sammanfattning : Public procurement of innovative goods, services and works leads to better use of public funds, that solutions to societal problems can be developed, and overall economic growth by generating new ideas and translating them into innovative products and services. Against this background, Directive 2014/24/EU introduces several novelties designed to allow for strategic use of public procurement to stimulate innovation. LÄS MER

 2. 2. Att upphandla kakan och ÄTA den också - Entreprenadrättsliga ÄTA-arbetens förhållande till ändringsregler i offentlig upphandling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Patrik Alfredsson; [2015]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt; EU-rätt; Förmögenhetsrätt; Offentlig upphandling; Entreprenadrätt; ÄTA-arbete; Väsentlig ändring; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats utreder förhållandet mellan entreprenadrättsliga ÄTA-arbeten och upphandlingsrättsliga regler gällande ändringar i ett upphandlat kontrakt under dess löptid. I ett entreprenadavtal tillerkänns beställaren principiellt en vidsträckt ändringsbefogenhet. LÄS MER

 3. 3. Offentlig upphandling : En komparativ studie av förhandlat förfarande med föregående annonsering och konkurrenspräglad dialog

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/AffärsrättFilosofiska fakulteten

  Författare :Oscar Lönn; [2013]
  Nyckelord :Offentlig upphandling;

  Sammanfattning : Sommaren 2010 implementerades det nya upphandlingsinstrumentet konkurrenspräglad dialog i LOU. Upphandlande myndigheter har numera två undantagsinstrument tillgängliga, förhandlat förfarande med föregående annonsering och konkurrenspräglad dialog. LÄS MER

 4. 4. Offentlig upphandling : En kritisk studie av konkurrenspräglad dialog, dynamiskt inköpssystem och elektronisk auktion

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Therese Olausson; [2006]
  Nyckelord :Offentlig upphandling; konkurrenspräglad dialog; dynamiskt inköpssystem; elektronisk auktion;

  Sammanfattning : Regelverket för offentlig upphandling håller för närvarande på att förändras. Det är direktiven 2004/18/EG (klassiska direktivet) och 2004/17/EG (försörjningsdirektivet), som har omarbetats. LÄS MER