Sökning: "offentlig upphandling"

Visar resultat 1 - 5 av 558 uppsatser innehållade orden offentlig upphandling.

 1. 1. Kategoristyrning i offentlig upphandling

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Henrik Hellberg Lizama; [2021-01-27]
  Nyckelord :Kategoristyrning; Offentlig upphandling; Strategiskt inköp; Effekter;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att bidra med kunskap om effekterna av kategoristyrning (en metod för strategiskt inköp) när den tillämpas i offentlig upphandling. Detta genom att undersöka vilka effekter som den förväntas leda till och vilka den leder till. LÄS MER

 2. 2. Privat-offentlig samverkan: en väg till utveckling av en långsiktig strategi för Sveriges försörjningsberedskap?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Elin Axelsson; Siri Westermark; [2021]
  Nyckelord :Försörjningsberedskap; Privat-offentlig samverkan; POS; Security of supply; Public-private partnership; PPP; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : During recent history, Sweden has experienced several resource-intensive crises. For example, the Västmanland wildfire in 2014 and latest the Covid-19 pandemic. During these crises, those who were managing the crisis incurred a shortage of supplies. LÄS MER

 3. 3. Mellan deltagande och inflytande : En kritisk granskning av statens förhållningssätt till partnerskap i välfärden

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Alexander Nazar; [2021]
  Nyckelord :IOP; idéburet offentliga partnerskap; partnerskap; välfärdsmarknad; upphandling; WPR;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks hur statens föreställningar om civilsamhällets roller i välfärden avspeglas i en offentlig utredning om idéburet offentliga partnerskap (IOP). Detta är särskilt intressant givet hur den tidigare civilsamhällesforskningen pekar på att staten alltmer värderar organisationer i det civila samhället likt aktörer på en marknad samtidigt som välfärdssystemen utvecklats på ett sätt som ignorerar organisationernas särart. LÄS MER

 4. 4. En vinnares försvar : En analys av en vinnande leverantörs ställning i en överprövningsprocess enligt LOU

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Kevin Skoglund; [2021]
  Nyckelord :Offentlig upphandling; vinnande leverantör; talerätt; prövningsram; negativ rättskraft;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Hållbara offentliga upphandlingar - individens avgörande roll

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Sofia Linse; [2021]
  Nyckelord :green inside activism; Offentlig upphandling; hållbar offentlig upphandling; offentliga tjänstemän; implementeringsteori;

  Sammanfattning : Offentliga upphandlingar utgör idag cirka 14% av Europas totala BNP och på både nationell och internationell nivå lyfts de som ett föredöme och viktig åtgärd för att ändra våra ohållbara produktions- och konsumtionsmönster. Detta då de kan fungera som ett effektivt verktyg för att uppnå samhälleliga hållbarhetsmål. LÄS MER