Sökning: "offentlig upphandling"

Visar resultat 1 - 5 av 528 uppsatser innehållade orden offentlig upphandling.

 1. 1. Vad ligger bakom valet av projektmetod? : En kvalitativ fallstudie om potentiella påverkansfaktorer i beslutsprocessen gällande valet av projektmetod bland organisationer

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Caroline Grufvelgård; [2020]
  Nyckelord :Project Management; Decision Process; Sustainability; Management Fashion; Interorganizational imitation; Innovation Diffusion; Projektledning; Beslutsprocess; Hållbar utveckling; Management Fashion; Interorganisationsimitation; Innovationsdiffusion;

  Sammanfattning : Projekt har använts av människor sedan början av sin tid och är idag en vanlig arbetsform bland många branscher och organisationer. Projekt är inte bara effektiva när det kommer till att åstadkomma resultat utan också för att implementera organisatoriska förändringar och anses således spela en viktig roll i införandet av hållbar utveckling bland organisationer. LÄS MER

 2. 2. HÅLLBAR OFFENTLIG UPPHANDLING : En analys av hållbarhetskriterier och standarder

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Martin Jansson; [2020]
  Nyckelord :Sustainability; criteria’s; standards; public procurement; transparency; Hållbarhet; kriterier; standarder; offentlig upphandling; transparens;

  Sammanfattning : Denna studie har haft som syfte att förklara hur ytterligare hållbarhetskriterier kan förbättrahållbarhetspotentialen inom offentlig upphandling. I studien har tolv upphandlare, i tolvsvenska kommuner, intervjuats för att samla in data om hållbarhetskriterier och nyttjandetav standardiserade lösningar. LÄS MER

 3. 3. Tekniska skäl i offentlig upphandling : En utredning av begreppet tekniska skäl och dess tillämpning

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Stina Johnsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Inredningsarkitektur i den cirkulära ekonomin : Kvalitets- och hållbarhetsaspekter på inredning i offentlig miljö

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Marika Strömberg; [2020]
  Nyckelord :Cirkulär ekonomi; Inredningsarkitektur; Offentlig inredning; Design; Kvalitet; Kulturarv; Hållbarhet; Koncept; Proposition; Gestaltning; Program; Vårdprogram; Miljöpsykologi; Upphandling;

  Sammanfattning : Uppsatsen utreder sammansatta designmässiga kvaliteter i inredning och hur dessa kan göras mer bestående i den cirkulära ekonomin. Större krav ställs på en återanvändning av produkter. Klimatförändringar kräver att vi bromsar vår konsumtion. LÄS MER

 5. 5. Det får inte kosta någonting Insikt i två svenska kommuners förhållande till skarpare miljökrav i offentlig upphandling

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Ilir Iseni; Oskar Mayer; [2020]
  Nyckelord :Public procurement; green public procurement; environmental requirements; stakeholder’s theory; stakeholder’s theory; factors;

  Sammanfattning : Green public procurement is seen as a powerful tool in the process towards a more innovative green market. Through case studies in two Swedish municipalities, this study can identify factors that can be seen as either obstacles or opportunities in the production of stricter environmental requirements in green public procurement. LÄS MER