Sökning: "offentlig upphandling"

Visar resultat 1 - 5 av 607 uppsatser innehållade orden offentlig upphandling.

 1. 1. ”Offentlig” upphandling : En problematisering av förlorande anbudsgivares insynsmöjligheter i det vinnande anbudet, utanför och inom en pågående överprövningsprocess

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Victoria Ikegami Andersson; [2023]
  Nyckelord :Offentlig upphandling; sekretess; överprövning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. High Capacity Transport för masstransporter i stadsmiljö för ökad transporteffektivitet och miljövinning

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Lena Walter; [2023]
  Nyckelord :Mass transport; transport efficiency; load classes; SWOT analysis; Massatransporter; transporteffektivitet; bärighetsklasser; SWOT-analys;

  Sammanfattning : En växande urban befolkning påverkar förutsättningarna för transporter i städer genom ökad trängsel. På grund av den höga byggnadstakten genereras stora mängder berg- och jordmassor som leder till ett högt antal byggrelaterade transporter som påverkar klimatet genom koldioxidutsläpp och som försämrar luftkvaliteten. LÄS MER

 3. 3. Marknaden eller organisationen? : En värderingsstudie inom offentlig upphandling

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anton Hallström; [2022]
  Nyckelord :Offentlig upphandling; konsultförmedlare; värderingsstudie; offentliga värden; värdekonflikter;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Oskäligt i förhållande till vem? Särskilt om beaktandet av externt intresse inom skälighetsbedömning av avtalsklausuler i offentliga kontrakt på socialrättens område

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Marita Kutchava Broman; [2022]
  Nyckelord :Förmögenhetsrätt; 36§ AvtL; oskälighetsbedömning; socialrättsligt avtal; tredjemansintresse.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In Sweden, municipalities have ultimate responsibility for ensuring that the individual receives the social support they need. Municipal authorities are therefore obliged by law to provide a range of different types of public ser-vice. LÄS MER

 5. 5. Svenska livsmedel inom kommunal sektor : en kvalitativ intervjustudie i utvalda landsbygdskommuner

  M1-uppsats, SLU/Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Annelie Persson; Annie Svensson; [2022]
  Nyckelord :Offentlig upphandling; svenska livsmedel; djurskydd; klimatvecka; självförsörjning; livsmedelsstrategin;

  Sammanfattning : Befolkningstätheten ökar och det blir allt fler människor att försörja med mat. Svensk livsmedelsproduktion skapar en levande landsbygd och ett stabilt näringsliv. Livsmedelsstrategin som beslutades 2017, är ett hjälpmedel med riktlinjer för Sveriges kommuner för att underlätta upphandlingen av svenska råvaror. LÄS MER