Sökning: "offentlig upphandling"

Visar resultat 1 - 5 av 535 uppsatser innehållade orden offentlig upphandling.

 1. 1. Hur god är den goda affären? En studie om framgångsrika kommuners uppföljning av ställda hållbarhetskrav vid offentlig upphandling

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Susanna Fok; Lina Norman; [2020-11-18]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Att uppnå hållbar utveckling är idag en viktig och avgörande målsättning som bland annat kräver att produktions- och konsumtionsmönster förändras. I detta sammanhang är konsumentmakten viktig där speciellt stora kunder anses ha god möjlighet att påverka, offentlig upphandling anses i och med sin ekonomiska omfattning därför vara ett viktigt styrmedel för att uppnå hållbar utveckling. LÄS MER

 2. 2. En beslutsanalytisk granskning av offentlig upphandling inom IT-system : Tillämpning av känslighets- och robusthetsanalys

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi; Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Sam Dahlin; Mathias Åström; [2020]
  Nyckelord :Public procurement; multi-criteria decision analysis; sensitivity analysis; robustness analysis; quality; price; correlation; IT system; proportional scoring; substitution ratio; weights; normalization; decision theory.; Offentlig upphandling; multikriterieanalys; känslighetsanalys; robusthetsanalys; kvalitet; pris; korrelation; IT-system; proportionella poäng; substitutionskvot; vikter; normalisering; beslutsteori.;

  Sammanfattning : Research in the area of public procurement has gained increasing attention with increasing interest in researching different evaluation methods for incoming tenders in procurement. The study analyzed the structure for procurement with a multi-criteria model for observation of changes in ranking and studied the importance of correct scoring. LÄS MER

 3. 3. Vad ligger bakom valet av projektmetod? : En kvalitativ fallstudie om potentiella påverkansfaktorer i beslutsprocessen gällande valet av projektmetod bland organisationer

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Caroline Grufvelgård; [2020]
  Nyckelord :Project Management; Decision Process; Sustainability; Management Fashion; Interorganizational imitation; Innovation Diffusion; Projektledning; Beslutsprocess; Hållbar utveckling; Management Fashion; Interorganisationsimitation; Innovationsdiffusion;

  Sammanfattning : Projekt har använts av människor sedan början av sin tid och är idag en vanlig arbetsform bland många branscher och organisationer. Projekt är inte bara effektiva när det kommer till att åstadkomma resultat utan också för att implementera organisatoriska förändringar och anses således spela en viktig roll i införandet av hållbar utveckling bland organisationer. LÄS MER

 4. 4. HÅLLBAR OFFENTLIG UPPHANDLING : En analys av hållbarhetskriterier och standarder

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Martin Jansson; [2020]
  Nyckelord :Sustainability; criteria’s; standards; public procurement; transparency; Hållbarhet; kriterier; standarder; offentlig upphandling; transparens;

  Sammanfattning : Denna studie har haft som syfte att förklara hur ytterligare hållbarhetskriterier kan förbättrahållbarhetspotentialen inom offentlig upphandling. I studien har tolv upphandlare, i tolvsvenska kommuner, intervjuats för att samla in data om hållbarhetskriterier och nyttjandetav standardiserade lösningar. LÄS MER

 5. 5. Tekniska skäl i offentlig upphandling : En utredning av begreppet tekniska skäl och dess tillämpning

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Stina Johnsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER