Sökning: "offentlig utredning"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade orden offentlig utredning.

 1. 1. En oönskad fader? En studie i talerätt vid fastställande och hävande av faderskap för en presumtiv fader

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Felix Franzén Leibnitz; [2019-02-08]
  Nyckelord :fastställande av faderskap; hävande av faderskap; faderskap; talerätt vid hävande av faderskap; talerätt vid fastställande av faderskap; talerätt; genetisk fader; rättslig fader; fel fader; fel pappa; faderskap i Europakonventionen;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om den presumtiva faderns talerätt och hur den är reglerad i den svenska föräldrarätten samt hur den har behandlats i Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheternas (Europadomstolen) praxis. Det är ett viktigt ämne eftersom talerätten har blivit kopplad både till barnets bästa och till den presumtiva faderns mänskliga rättigheter. LÄS MER

 2. 2. Staten hör dig: En utredning av hemlig telefonavlyssning i förhållande till rättssäkerhet och integritetsskyddet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Dimen Hoshiar Abdulrahman; [2019]
  Nyckelord :allmän rättslära; jurisprudence; folkrätt; public international law; statsrätt; straffrätt; criminal law; mänskliga rättigheter; offentlig rätt; konstitutionell rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : For several years, the law enforcement authorities have received severe criticism for their handling of secret telephone tapping. The criticism concerned systematic errors in their routines regarding both the destroying of materials obtained through secret telephone tapping and in notifying individuals about its use. LÄS MER

 3. 3. Kommunal utrikespolitik : En utredning av de rättsliga förutsättningarna för svenska kommuner att bedriva utrikespolitik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Arash Moosavian; [2019]
  Nyckelord :Offentlig rätt; folkrätt; kommunalrätt; konstitutionell rätt; kommuner; kompetens; utrikespolitik; maktdelning; befogenheter; globalisering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. "Eleverna ska ju känna till sina rättigheter och skyldigheter gentemot andra"

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Jessica Chavez; Åkerlund Tilda; [2019]
  Nyckelord :anmälan; dokumentation; förrättsligande; kränkning; risk; utredning;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att nå fördjupad kunskap om hur kuratorer och rektorer i Malmö stad resonerar kring dokumentation av kränkningar i skolan. I studien beskrivs hur forskning indikerar att många anställda inom offentlig sektor upplever arbetsrelaterad stress till följd av ökade administrations- och dokumentationskrav. LÄS MER

 5. 5. Hur hamnade vi här? – Om förslaget att inskränka strejkrätten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jonna Apelmo; [2019]
  Nyckelord :arbetsrätt; diskursanalys; Law and Political Science;

  Sammanfattning : De senaste åren har strejkrätten varit uppe på agendan i offentlig debatt och media. Efter en tid av utdragna konflikter på containerterminalen i Göteborgs hamn tillsatte regeringen en utredning för att undersöka möjligheten och lämpligheten att inskränka arbetstagares och arbetstagarorganisationers rätt att vidta stridsåtgärder i vissa situationer. LÄS MER