Sökning: "offentlig utredning"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade orden offentlig utredning.

 1. 1. Tekniska skäl i offentlig upphandling : En utredning av begreppet tekniska skäl och dess tillämpning

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Stina Johnsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Vem skyddar vi egentligen? – En studie om beslagsförbudet av skriftlig handling mellan närstående och begränsningens konsekvenser för utredningar av brott mot barn.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Agnes Ragnarsson; [2020]
  Nyckelord :straffrätt; rättssociologi; rättsvetenskap; barnrätt; tvångsmedel; processrätt; straffprocessrätt; barnkonventionen; brottmål; brottsoffer; criminal law; criminal procedural law; children´s rights; victims of crime; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på barnet som brottsoffer och behandlar barnets ställning i brottmålsprocessen. Barn som brottsoffer är att se som s.k. skyddslösa i och med att de utgör en särskilt utsatt grupp, detta med tanke på deras beroendeställning till vuxna. LÄS MER

 3. 3. REPRESENTATIV BYRÅKRATI : En kvalitativ studie om tjänstepersoners upplevelser av representation vid yrkesutövning

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Treska Hussain; [2020]
  Nyckelord :Representation; bureaucracy; bureaucrats; public official; public administration; Representation; byråkrati; närbyråkrater; tjänstepersoner; offentlig förvaltning;

  Sammanfattning : Utifrån lagen ska en tjänsteperson vara saklig och opartisk i sin bedömning och utredning av ärenden. Samtidigt som det är viktigt med mångfald och representation i offentlig förvaltning för demokratin enligt forskare. Detta för att klienter ska känna en samhörighet med tjänstepersonerna. LÄS MER

 4. 4. Antropologi i offentlig sektor : Etnografiska perspektiv inom statens offentliga utredningar

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Mangus Theorin Hellman; [2020]
  Nyckelord :SOU; Ethnography; Anthropology; Law; Political science; Investigation; Public; SOU; Etnografi; Antropologi; Juridik; Statsvetenskap; Utredning; Offentligt;

  Sammanfattning : Statens offentliga utredningar, så kallade SOU, är ett viktigt statligt redskap för att informera riksdag och regering om situationer som kräver deras uppmärksamhet. En utredning består, oftast, av en särskild utredare eller en kommitté, och ett sekretariat, för att underlätta utredarens arbete, samt en expertgrupp för att bidra med expertis genom att reagera på utredningen allt eftersom den skrivs. LÄS MER

 5. 5. Reglera Elsparkcyklar - En utredning av kommunens utmaningar och elsparkcykelns potential

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Oliver Miilus-Larsen; [2020]
  Nyckelord :Elsparkcykel; Elscooter; Trafikreglering; Mikromobilitet; Delad mobilitet; Hållbara transporter; Kommuner; Stockholm; Göteborg; Helsingborg; Malmö; Lokala Ordningsföreskrifter; Tillståndsplikt; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The free-floating electric scooter is a new phenomenon in the transport sector that seems to have a potential of promoting sustainable transportation and changing the way we travel in cities all around the world. This is done by catering the need for short trips and minimizing the dependence of self-owned vehicles and thus reducing the number of car trips. LÄS MER