Sökning: "offentliga måltider"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden offentliga måltider.

 1. 1. Från kaninmat till miljöåtgärd

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Nana Aziz Hassan; [2020-08-17]
  Nyckelord :miljö och hälsa; miljömåltider; offentliga måltider; skolmat; vegetariskt;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats 15 hpProgram: Kostekonomprogrammet med inriktning mot ledarskap, 180 hpNivå: GrundnivåHandledare: Anna PostExaminator: Cecilia Magnusson SporreAntal sidor: 41Termin/år: Vt2020.... LÄS MER

 2. 2. Livsmedelsverksamheters allergeninformation ur ett konsumentperspektiv -En uppföljning av ett allergenprojekt inom den offentliga livsmedelskontrollen

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Nina Ljungberg; [2020]
  Nyckelord :Allergen; allergy; milk allergy; restaurant; allergy information; Agriculture and Food Sciences; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Foodallergy is on the rise in Sweden and the rest of the world and is a global health issue. Milk protein is the allergen that causes the most allergic reactions in Sweden and those who are highly allergic to milk risk going into an anaphylactic shock which in worst case can be fatal. LÄS MER

 3. 3. Högstadieelevers kunskap och motivation för klimatanpassad skolmat

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Rebecca Andréasson Billström; Niklas Jadell; Matilda Niclasson; [2019-08-14]
  Nyckelord :Anpassning; Klimatarbete; Livsmedel; Växthusgasutsläpp;

  Sammanfattning : Program: Kostekonomi, med inriktning mot ledarskapNivå: GrundnivåHandledare: Agneta SjöbergExaminator: Cecilia Magnusson SporreAntal sidor: 38 (inklusive bilagor)Termin/år: Vt2019.... LÄS MER

 4. 4. Framtidens Vård i hemmet - En utvärdering av möjliga distributionsnätverk för Region Skåne

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Sofia Håkansdotter; Victoria Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Vård i hemmet; Distributionsnätverk; Region Skåne; Trender; Distribution; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Title: Future Home Based Care - An Evaluation of Possible Distribution Networks for Region Skåne Authors: Victoria Gustafsson and Sofia Håkansdotter Supervisor LTH: Andreas Norrman, Professor Engineering Logistics, Faculty of Engineering (LTH) at Lund University Supervisor Region Skåne: Helena Rappe, Production analyst, Meals, Textiles, Morgue, Warehouse & Distribution, Regionservice, Region Skåne and Henrik Sevandersson, Project leader, Meals, Textiles, Morgue, Warehouse & Distribution, Regionservice, Region Skåne Background: Sweden is today experiencing significant demographic changes with a population that is quickly growing in numbers and with a growing share of elders. This puts high demands on health care, and home based care has been identified as a solution to decrease the lack of hospital beds. LÄS MER

 5. 5. Den kommunala måltidsutvecklaren : En studie om en framväxande profession

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :E. Frick; Erika Månsson; [2019]
  Nyckelord :Offentliga måltider; kostchef; måltidschef; måltidsutvecklare; måltidsplanerare; måltidsstrateg; måltidskonsult; kostekonom; kostsamordnare; måltidsinspiratör; kvalitétescontroller; kostvetare; verksamhetsutvecklare;

  Sammanfattning : Varje dag serveras det cirka tre miljoner måltider inom den offentliga sektorn, där Sverige är ett av tre länder som erbjuder kostnadsfri måltid i förskola, skola och äldreomsorg. Lagen beskriver att måltiden ska vara näringsriktig och det är måltidsutvecklaren som tillsammans med kost-/ måltidschef arbetar med måltiderna. LÄS MER