Sökning: "offentlighet"

Visar resultat 1 - 5 av 191 uppsatser innehållade ordet offentlighet.

 1. 1. Modernitetens moraliska rättssystem: cancel culture : - en kvalitativ studie om cancel culture och yttrandefrihet ur generationen millennials perspektiv

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Albin Johansson; Hanna Wallström; [2022]
  Nyckelord :Cancel culture; millennials; freedom of speech; social media; hate; public sphere; Cancel culture; millennials; yttrandefrihet; sociala medier; hat; offentlighet;

  Sammanfattning : Cancel culture is a debated phenomenon both in social and traditional media. The aim of this study is to contribute to the ongoing conversation and discussion regarding cancel culture using semi-structured interviews with informants of the generation millennials. LÄS MER

 2. 2. Dödens offentlighet, självmordets politik. Självmordet som ideologisk kamp i dagspressens notiser 1860–1900

  Master-uppsats,

  Författare :Dahlkvist Rebecka; [2021-09-21]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Under 1800-talets sista decennier var självmord en självklar del av dagspressens rapportering. Det ägde rum mot bakgrund av en strukturell samhällsomvälvning samt en ideologisk drabbning mellan liberala, konservativa och socialister och en pågående förhandling om kulturella normer. LÄS MER

 3. 3. Vem har ansvaret i ett nätverk? En kvalitativ studie om ansvarsutkrävande och governancenätverk inom det regionala politikområdet kollektivtrafik.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Hanna Dalshagen-Eriksen; [2021-02-08]
  Nyckelord :Governancenätverk; Demokratiskt ansvarsutkrävande; Kollektivtrafik;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsens syfte är att öka förståelsen av ansvarsutkrävande i governancenätverk. Teori: Det teoretiska ramverket utgörs av teorin om governancenätverk (Sørensen & Torfing, 2006). Inom ramen för governancenätverk används en modell med för ansvarsutkrävande i governancenätverk (Esmark, 2007). LÄS MER

 4. 4. Mötesplatsens mening och mål : Kund- och marknadstänkande inom folkbibliotekets förvaltning

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för historia och samtidsstudier

  Författare :Daniel Carlson; [2021]
  Nyckelord :library management; ideology; policy documents; public library; political agonism; public sphere; new public management; neoliberalism; democracy; förvaltning; ideologi; styrdokument; biblioteksplan; folkbibliotek; politisk agonism; borgerlig offentlighet; new public management; nyliberalism; demokrati;

  Sammanfattning : Problemformulering och syfte: Bibliotekets styrning präglas av spänningar mellan ett demokratiskt uppdrag och en ekonomisk förvaltning. Syftet med uppsatsen är att studera motsättningen av folkbibliotekets styrning utifrån denna ideologiska spänning. LÄS MER

 5. 5. Perspektiv på kris : En studie om opinionsmedia kring coronakrisen och dess potential för perspektivtagande i samhällskunskapsundervisning

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Alexander Lejon; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I uppsatsen söker jag genom en kvalitativ mediaanalys av Aftonbladets och SvD:s ledarsidor beskriva de perspektiv på offentligt och privat som framträder kring coronakrisen inledning under senvintern/våren 2020. Genom att beskriva ledarsidornas berättelser kring en samtida händelse söker jag synliggöra deras ideologiska perspektiv. LÄS MER