Sökning: "offentligheten"

Visar resultat 1 - 5 av 106 uppsatser innehållade ordet offentligheten.

 1. 1. Public place, female space : a proposed structure plan for Kihinani, Zanzibar which includes women in the planning process

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Hanna Axelsson; Louise Nederman; [2019]
  Nyckelord :urban planning; women; informal settlements; developing country; public space; Zanzibar; MFS;

  Sammanfattning : The urban population is rapidly expanding and Africa has the fastest growing population in the world. Zanzibar Town is the urban, densely populated area in Zanzibar, a semi-autonomous island state in Tanzania. During the last fifty years, the population has increased by 630% in the city. LÄS MER

 2. 2. Intermediärers bidrag till stödsystemet och deras förmåga att främja eko-innovation : En fallstudie på Östergötland

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell miljöteknik; Linköpings universitet/Industriell miljöteknik

  Författare :Anton Karlkvist; Albin Johansson; [2019]
  Nyckelord :Stödsystem; intermediärer; eko-innovation;

  Sammanfattning : Inom litteraturen för innovationsintermediärer har många studier utförts med syftet att kartlägga intermediärers bidrag till enskilda företag. Däremot finns det ett forskningsgap gällande hur intermediärer bidrar till det system de verkar inom. LÄS MER

 3. 3. Mördarnas privatliv : En kvalitativ studie av hur privatliv i Knutbyfallet och Arbogafallet har framställts i Aftonbladet och Expressen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Emmy Norgren; Jennette Nizovska; [2019]
  Nyckelord :Arbogafallet; Intersektionalitet; Knutbydramat; Krimjournalistik; Offentlighetsteorier; Kritisk diskursanalys.;

  Sammanfattning : Målet med denna kandidatuppsats är att studera två stycken brottslingar och deras två medbrottslingars privatliv i kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen. Syftet är att se om det är någon skillnad hur tidningarna skriver om deras privatliv, baserat påderas kön, etnicitet eller ålder bland annat. LÄS MER

 4. 4. Jakten på identiteten : En diskursanalytisk studie i hur Göteborgs stadsbibliotek konstruerar sig i offentligheten

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Niklas Rutgersson; [2018]
  Nyckelord :göteborgs stadsbibliotek; diskurs; identitet;

  Sammanfattning : The institutional identity of libraries have been the subject of discussion for quite some time in the library community. With the renovation of several city libraries comes the opportunity to investigate the impact of this discussion on the practices of real public libraries. LÄS MER

 5. 5. Språket i svenska podcaster: en studie av manligt och kvinnligt språk

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Allmän språkvetenskap

  Författare :Patricia Loggarfve; [2018]
  Nyckelord :sociolingvistk; manligt språk; kvinnligt språk; stereotyper; samtalsstil; podcaster; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Abstract Sedan 70- och 80-talet har det forskats kring manligt och kvinnligt språk, främst genom samtal. Forskare har kommit fram till att män och kvinnor har olika samtalsstilar och att olika stereotyper finns rådande manligt och kvinnligt språk. LÄS MER