Sökning: "offentlighetsteorin"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet offentlighetsteorin.

 1. 1. "Ett public service för alla" : En kvalitativ studie om hur journalisterna på public service, i Sverige och Norge, upplever utbudet på de samiska språken samt deras möjligheter att leva upp till sändningstillstånden

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Bim Jacobsson; Hannah Fornmark; [2020]
  Nyckelord :semistrukturerade intervjuer; samiska språken; sändningstillstånd; kulturperspektivet; offentlighetsteorin; systemperspektivet.;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker hur journalister som arbetar på NRK Sápmi, SVT Sápmi och SR med inriktning på samiskt utbud upplever sina möjligheter att arbeta utifrån sändningstillstånd. Genom semistrukturerade intervjuer visar uppsatsen att det finns ekonomiska skillnader mellan redaktionerna som påverkar utbudet samt hur journalisterna arbetar med språket. LÄS MER

 2. 2. 466 dagar av kriskommunikation och kulturdebatt : En kritisk diskursanalys av Bokmässans kriskommunikation 2016 & 2017

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Matilda Kristell; [2019]
  Nyckelord :Kriskommunikation; diskursanalys; retorik; debatt;

  Sammanfattning : Denna uppsats utgörs av en fallstudie som undersöker hur Bokmässan har kommunicerat externt via pressmeddelanden, Facebook-inlägg och debattartiklar under krisen som utspelade sig från april 2016 till november 2017. När det blev allmänt känt att den högerextrema tidningen Nya tider skulle delta i mässan uppstod en stor debatt i svenska medier. LÄS MER

 3. 3. Kan vi se, så kan alla det : En studie om hur blinda förhåller sig till Internet i Sverige idag och vilken betydelse det har för deras självständighet och delaktighet.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Ellinor Johansson; Erika Teljing; [2014]
  Nyckelord :Den digitala klyftan; Internet; blinda; offentlighetsteorin; självständighet; delaktighet;

  Sammanfattning : The purpose of this media scientific study is to contribute to a better understanding about how blind people’s empowerment and participation may affect their role in the digital society. Earlier international studies in this area have shown that blind people not only need more knowledge then the seeing population about the computer, but also about the technology behind their tools for using Internet. LÄS MER