Sökning: "offentligt rum"

Visar resultat 1 - 5 av 162 uppsatser innehållade orden offentligt rum.

 1. 1. Sommargågatan : Ett gemensamt vardagsrum att vistas i

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier; KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Lydia Storkaas; Karolina Lind; [2019]
  Nyckelord :sommargågata; gågata; sociala värden; vistelsevärde; mänskliga möten; stadsutformning; Levande Stockholm;

  Sammanfattning : Detta examensarbete behandlar konceptet sommargågator i Stockholm som ett offentligt vardagsrum med möjlighet att främja social interaktion mellan människor och möjliggöra vardaglig aktivitet. Syftet med denna studie är att undersöka sociala vistelsevärden kopplade till sommargågator samt identifiera aktiviteter och funktioner som kan stärka sommargågatans attraktionskraft, så att det blir ett gemensamt vardagsrum som attraherar och lockar olika målgrupper. LÄS MER

 2. 2. Sociala medier som offentligt politiskt rum : Arendt och Habermas i cyberspace

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Filosofi

  Författare :Pontus Hedlin; [2019]
  Nyckelord :Arendt; Habermas; public sphere; social media; political discourse; Internet; Arendt; Habermas; offentligt rum; sociala medier; politiskt samtal; internet;

  Sammanfattning : The following essay aims to investigate recent transformations of the public sphere influenced by social media. The main goal is to use the philosophical frameworks and concepts developed by Arendt and Habermas as an analytic tool to better understand social media in their role as a public sphere. LÄS MER

 3. 3. Ett rumsligt experiment i sten, vatten och metall

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Birger Gustafsson; Jonas Sjögren; [2019]
  Nyckelord :sten; vatten; metall; god plats; gestaltning; hårdgjort;

  Sammanfattning : Detta examensarbete undersöker en experimentell design inom landskapsarkitektur med begränsningen att enbart använda sten, vatten och metall. Genom att analysera och djupdyka ner i personliga platser från författarnas uppväxt diskuteras möjligheterna för att skapa ett experimentellt offentligt rum som kan uppfattas som en “god plats” vid Hamnplan, Uppsala. LÄS MER

 4. 4. Typografi i det offentliga rummet. En fallstudie om interaktionen mellan skyltning, rum och varumärke

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Linnéa Åberg; [2019]
  Nyckelord :environmental graphic design; placemaking; typography; signage; wayfinding; visual identity;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker vilka variabler som borde beaktas vid skapandet av tredimensionell typografi och skyltning för ett offentligt rum, samt hur skyltningen interagerar med rummet och varumärket. Vidare studeras hur dessa variabler kan bidra till begreppet platsskapande. LÄS MER

 5. 5. Möllevångstorgets atmosfär

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Sofia Sundin; Sebastian Tågerup; [2019]
  Nyckelord :Möllevångstorget; Diskursanalys; Observation; Media; Plats; Atmosfär; Offentligt rum;

  Sammanfattning : Detta examensarbete analyserar vad det är som påverkar en plats och hur medias, tidningar i detta fall, inverkan i skapandet av en plats ser ut. Detta för att kunna bidra med en förståelse kring hur stor medias platsskapande makt är. LÄS MER