Sökning: "offentligverksamhet."

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet offentligverksamhet..

 1. 1. Rekrytering av första linjens chefter : ur verksamhetschefers perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Karin Johansson; Andreas Törnkvist; [2016]
  Nyckelord :Chefsrekrytering; rekrytering av första linjens chefer; chefsrekrytering i offentligverksamhet; egenskaper;

  Sammanfattning : Centralt i många organisationer idag är att personalen är den viktigaste resursen. Denna studie berör rekrytering inom arbetslivet med avgränsning chefsrekrytering. Studiens syfte är att studera hur verksamhetschefer beskriver rekrytering av första linjens chefer inom en offentligt styrd organisation. LÄS MER

 2. 2. Uppföljning och utvärdering av det balanserade styrkortet : Är balanserat styrkort ett värdeskapande och strategiskt instrument inom den kommunala verksamheten?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Peter Magnusson; Malin Lundmark; [2016]
  Nyckelord :Financial Management; Balanced Scorecard; monitoring; evaluation; management strategy; human resources strategy; balanced scorecard; public activities.; Ekonomistyrning; balanserat styrkort; uppföljning; utvärdering; personalstrategi; offentligverksamhet.;

  Sammanfattning : The need to steer economic development has always been great and asmanagement model has the balanced scorecard has been popular since the mid-1990s, mainly in the private sector but also in the municipal sector. Theintroduction of the balanced scorecard has been primarily to organizations to seemore than economic dimensions. LÄS MER

 3. 3. Projektledares psykosociala arbetsmiljö inom offentlig verksamhet : En kvalitativ studie i Värmlands landsting

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Chris Baldebo; Anders Persson; [2011]
  Nyckelord :Project managers; psychosocial work environment; public sector; the Värmland county council; Karasek Johnsons demand control support model; Projektledare; psykosocial arbetsmiljö; offentlig verksamhet; Värmlands landsting; Karasek Johnsons krav kontroll stödmodell;

  Sammanfattning : Thesis in project management, D-level by Chris Baldebo & Anders Persson spring semester2011. Tutor: Lennart Ljung. “Project Manager's Psychosocial Work Environment in thePublic Sector – A Qualitative Study in the Värmland County Council”. LÄS MER

 4. 4. Balanserat styrkort - En undersökning om modellens intresse i offentlig verksamhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Stefan Månsson; Björn Nilsson; [2009]
  Nyckelord :BSC; Verksamhetsstyrning;

  Sammanfattning : Balanserat styrkort (BSC) introducerades 1992 av Kaplan och Norton. Det mäter företags prestation ut fyra perspektiv och används för att överstätta eller länka strategin till mätbara mål. Vidare nämns att budgeten är på väg att bli mindre anförtrodd i företag och problem med den. LÄS MER