Sökning: "offerstatus"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet offerstatus.

 1. 1. “Du är väl stor och stark, hon är så liten” En kvalitativ studie om attityder mot våldsutsatta män som söker skydd

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Emma Gustafsson; Pernilla Wahlberg; [2020]
  Nyckelord :Nyckelord: attityder; maskulinitet; maskulinitetsnormer; skyddat boende; offerstatus; Socialstyrelsen.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract Författare: Emma Gustafsson & Pernilla Wahlberg Titel: “Du är väl stor och stark, hon är så liten” Kandidatuppsats: SOCK04, 15 hp Handledare: Sophia Yakhlef Sociologiska institutionen, vårterminen 2020 Denna studie syftar till att bidra med ett perspektiv till forskningen om manliga brottsoffer, och specifikt gällande våldsutsatta män som söker skydd från våld. Studien syftar till att besvara frågor om diskurser om manligt offerskap ser ut och attityder kring män som brottsoffer. LÄS MER

 2. 2. Mördade flickors offerstatus : En studie om journalistikens gestaltning av unga kvinnliga mordoffer beroende på relationen till gärningsmannen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Julia Paulsson; Daniel Strömbäck; [2019]
  Nyckelord :Lisa Holm; Tova Moberg; discourse analysis; journalism; murder; victim; perpetrator; Aftonbladet; Expressen; Lisa Holm; Tova Moberg; diskursanalys; journalistik; mord; offer; gärningsman; Aftonbladet; Expressen;

  Sammanfattning : The aim of the study was to examine how two young female victims was represented in Swedish commercial news press, if and how their relations to the perpetrator would affect their representation and what similarities and differences there were in the representation between the two. We examined the coverage of Lisa Holm, who was murdered by a stranger, and Tova Moberg, who was murdered by her abusing ex- boyfriend. LÄS MER

 3. 3. ”Vad hade du på dig?” : En studie om våldtäktsmyter

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Ina Svedberg; Vanessa Turan; [2019]
  Nyckelord :rape; victim; acquaintance; myth; guilt; attitude; våldtäkt; offer; bekantskap; myt; skuld; attityd;

  Sammanfattning : Våldtäktsoffer bemöts av samhället med vissa föreställningar om hur de bör ha agerat vid utsattheten. Detta leder till minskad offerstatus, särbehandling inom rättsväsendet, minskad anmälningsbenägenhet med mera. Få studier om ämnet har utförts i Sverige. LÄS MER

 4. 4. I rollen som offer - En kvalitativ studie av hur offerstatus påverkar domstolens bedömning av trovärdighet och tillförlitlighet i våldtäktsärenden.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Fanny Wahlström; Linnéa Gahm; [2018]
  Nyckelord :Brottsoffer; Domstol; Tillförlitlighet; Trovärdighet; Våldtäkt.; Social Sciences;

  Sammanfattning : I våldtäktsärenden där stödbevisning saknas baseras ofta domsluten på målsägandes och den tilltalades utsagor. Detta innebär att trovärdighet och tillförlitlighet blir viktiga och inverkande faktorer. LÄS MER

 5. 5. En dold historia bakom varje ansikte : En vetenskaplig undersökning om hur utsatthet gestaltas i dokumentärfilm

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Lama Alshehaby; [2018]
  Nyckelord :dokumentärfilm; offer; handlingskraft; utsatthet; semiotik; bildkomposition.;

  Sammanfattning : Dokumentärberättelser om utsatthet är fängslande i beaktande att de berör sociohistoriska händelser om människors livsöden. Det övergripande syftet med denna studie är att genom en semiotisk bildanalys av dokumentärproduktionerna He named me Malala (2015), Exodus: Our Journey to Europe (2016) och Min oro (2017) studera hur berättelser om utsatthet skildras i dokumentärfilm. LÄS MER