Sökning: "office design"

Visar resultat 1 - 5 av 515 uppsatser innehållade orden office design.

 1. 1. Kontorsarbetares upplevelser av förutsättningar för att arbeta ergonomiskt : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Filip Bergkvist; Emil Marschall; [2021]
  Nyckelord :physiotherapy; office; behavioral medicine; workstation; sedentary behavior; fysioterapi; kontor; beteendemedicin; arbetsstation; stillasittande beteende.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kontorsarbetare är arbetare som tillbringar delar eller större delar av arbetstiden stillasittandes framför en dator. Stillasittandet har negativa effekter fysiskt, psykiskt och socialt. Dem här delarna innefattas även i begreppet ergonomi där man ska anpassa arbete och miljö efter människans förutsättningar. LÄS MER

 2. 2. Konsekvenser i Pandemins spår - Har efterfrågan på kontorslokaler förändrats?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Gustav Ingvaldsson; [2021]
  Nyckelord :Efterfrågan; Marknadsanalys; Kontor; Covid-19; 4Q-modellen; Global kris; Urban ekonomi; Fastighetsvärdering; Coworking; Hemarbete; Demand; Market Analysis; Office Space; 4-Quadrant Model; Global Crisis; Urban Economics; Real Estate Valuation; Remote Work; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Since the outbreak of the pandemic early 2020, the world has experienced disruptive change in many of its foundations. Privileges as free movement, the freedom of assembly and simply being able to go to the movies have been replaced by strict local and national policies, limiting humans and companies. LÄS MER

 3. 3. Qualitative assessment of the contribution of permanent highway observatories to socio-economic evaluations in France

  Master-uppsats, KTH/Systemanalys och ekonomi

  Författare :Robin Gaborit; [2021]
  Nyckelord :permanent observatory; highway; socio-economic evaluation;

  Sammanfattning : This degree project was carried out at the transport design office Setec International, in Paris, from August 3rd to December 18th, 2020. I was part of the team in charge of the post-evaluation of the A150 highway. LÄS MER

 4. 4. Integrering av kontorsarbetsplatsen i framtidens bostäder

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Emilia Karlsson; Ellinor Håkansson; [2021]
  Nyckelord :hemmakontor; distansarbete; covid-19; flexibilitet; kontorsarbetsplats; hållbara bostäder; framtida bostäder;

  Sammanfattning : Since the pandemic of Covid-19 began in the spring of 2020 the Swedish Health Agency has recommended companies and organizations to let their employees work from home as much as possible. The rapid transition has developed many companies working methods and a new digital era in working life has begun. LÄS MER

 5. 5. A COMPARATIVE STUDY OF TRAVELLING FIRE IN LARGE SPACES WITH MULTI-ZONE FIRE MODEL AND FDS

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Paolo Bertoli; [2021]
  Nyckelord :Multi-Zone fire model; FDS; Large enclosures; Travelling fire.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : A knowledge of far field temperatures is valuable for Performance Based Design structural analysis and life safety analysis, where a parametric study is needed. A fire model using multiple zones called a multi zone (MZ) fire model has in previous studies shown good potential as an analytical tool for predicting far field temperatures in large compartments. LÄS MER