Sökning: "office furniture industry"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden office furniture industry.

 1. 1. The future of the workplace : How can office furniture companies create circular business models while supporting the changing world of work?

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för design (DE)

  Författare :Elisa Gilbert; [2019]
  Nyckelord :Workplace – Circular Economy – Office Furniture – Service Driven – Innovation;

  Sammanfattning : The contemporary economic, social and environmental context is at the edge of change. Governments, individuals and, companies need to take drastic measures to save the planet Earth. It has been globally communicated and understood that our lifestyle is not sustainable. LÄS MER

 2. 2. Does the Experience really matter in B2B? : A Qualitative Study on Customer Experience Management in B2B

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Matilda Ullberg; Alexandra Greus; Sofia Dollerup; [2019]
  Nyckelord :customer experience; customer experience management; CEM; customer experience in B2B;

  Sammanfattning : Background: The concept of Customer Experience Management (CEM) is growing as a marketing tool used in order to remain a competitive actor on the market. By designing a customer experience, companies are able to differentiate themselves by offering a holistic customer experience. LÄS MER

 3. 3. Strategisk riskhantering inom möbelbranschen : En intervjustudie om riskhantering

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Branka Kozul; [2018]
  Nyckelord :furniture industry; office furniture; risk; risk management; möbelindustri; kontorsmöbler; risk; riskhantering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Globalisering och utveckling samt allt större konkurrens har ökat risker för många företag. Detta, tillsammans med de tidigare uppkomna finansiella kriserna i världen har gjort att vikten av riskhantering har ökat. LÄS MER

 4. 4. Upphandling av rekonditionerade kontorsmöbler - En strategi för att stärka utvecklingen mot en cirkulär ekonomi

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Matilda Öhgren; [2017]
  Nyckelord :Cirkulär ekonomi; offentlig upphandling; rekonditionerade kontorsmöbler; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Although reconditioned office furniture can implicate both environmental and monetary savings for contracting authorities, it seems relatively unusual for public authorities to purchase reconditioned furniture. The aim of this study is to investigate in what way public procurement of reconditioned furniture can be used as a strategy to strengthen the development towards a circular economy. LÄS MER

 5. 5. Shifting Towards Circular Economy; A case study of the Office Furniture Industry

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Madeleine Bäckström; Charlotte Lindberg; [2016-09-27]
  Nyckelord :Circular Economy; Buiness model canvas; Office furniture; Sustainability;

  Sammanfattning : MSc in Innovation and Industrial Management.... LÄS MER