Sökning: "offline"

Visar resultat 1 - 5 av 524 uppsatser innehållade ordet offline.

 1. 1. RÄTTEN ATT FÅ TA PLATS - En kvalitativ intervjustudie om svenska kroppsaktivisters syn på kroppsaktivism

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Irena Music; [2020-09-18]
  Nyckelord :Kroppsaktivism; fettaktivism; digital aktivism; sociala medier; Instagram; intervju;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur de som är aktiva inom kroppsaktivismen självauppfattar rörelsen, vad de har för erfarenheter av den, samt hur de använder medier föratt bedriva den.Teori: Participatory culture, digital aktivism, digital feminism, counterpublicsMetod: Kvalitativa samtalsintervjuerMaterial: Intervjuer med fem personer aktiva inom kroppsaktivismenResultat: Resultatet visade att det saknas samstämmighet kring vad begreppen kroppsaktivismrespektive fettaktivism innebär och hur de bör användas. LÄS MER

 2. 2. VAD TYCKER VI EGENTLIGEN? En kvantitativ studie om tystnadsspiraler, åsiktskorridoren och flyktingfrågan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Julia Sandberg; [2020-03-03]
  Nyckelord :tystnadsspiralen; åsiktskorridoren; konformism; spiral of silence; deliberative democracy;

  Sammanfattning : De senaste åren har begreppet åsiktskorridoren varit ett aktuellt ämne i den svenska offentliga debatten. Åsiktskorridoren kännetecknas av ett debattklimat med lågt tak där den som yttrar en åsikt inte sällan utsätts för massiv kritik. LÄS MER

 3. 3. Online and Offline Resources in the Internationalization of an Online Marketplace: A Digital Alternative to Freight Forwarding. A Single Case Study of Adnavem

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ingrid Nyquist; Antonia Starzmann; [2020-02-13]
  Nyckelord :International Business; Internationalization; Born Globals; Adnavem; Freight Forwarding; Tech-company; Digitalization; Transport Logistics;

  Sammanfattning : Technological change is considered one of the most important underlying roots for the globalization of economic activity. It has created the new economy online, and the internet has evolved to be a marketplace for traditional firms and given life to new types of companies. LÄS MER

 4. 4. The Effects of Online and Offline Customer Experiences on Customer Loyalty in Chinese Fresh E-commerce

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Zhiqiu Ye; Xinyi Chen; [2020]
  Nyckelord :Fresh e-commerce; Online customer experiences; Offline customer experiences; Customer loyalty; China;

  Sammanfattning : With the gradual upgrade of fresh food consumption in China, the integration of online platforms and retail entities has brought more convenient and diverse fresh food consumption experiences to customers. This thesis is to explore how the customers loyalty in Chinese fresh e-commerce are affected by online and offline customer experience. LÄS MER

 5. 5. A CRITICAL REVIEW OF SUSTAINABILITY PROJECTS WITHIN LAST MILE DELIVERY FROM AN ENVIRONMENTAL PERSPECTIVE

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Felicia Söderström; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : E-commerce is a continuously growing business that has expanded over the recent years and more people are buying online instead of offline. With online shopping, the demand for home deliveries is increasing along with it. Last mile deliveries, which is the last part of the supply chain from business to customer, operate mainly in urban areas. LÄS MER