Sökning: "offline"

Visar resultat 1 - 5 av 464 uppsatser innehållade ordet offline.

 1. 1. Investigating Trust Factors in Peer-to-Peer E-commerce: a Design Science Study

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Sarah Aldelame; Måns Thörnvik; [2019-11-18]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Trust is a vital actor in a healthy relationshipbetween any parties, both on and offline. In E-commerce,specifically Peer-to-Peer (P2P) platforms, the presence of trustfactors among peers is what defines the success or failure of theplatform. While there is a sizable amount of studies on trust, theE-commerce P2P domain is relatively untouched. LÄS MER

 2. 2. “No big boobs? I’m out”. En kvalitativ studie av mäns och kvinnors bemötande på streamingplattformen Twitch.tv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Malin Jonsson; Emma Lundberg; [2019-05-10]
  Nyckelord :Twitch.tv; genus teorier; Butler; Hall; streamer; tittare; gaming; gender studies; viewers;

  Sammanfattning : The internet has expanded greatly, revolutionising almost every aspect of communication and creating so far unseen interactions and social networks. It’s a space where people can connect, get access to otherwise unseen knowledge and explore new hobbies with others. LÄS MER

 3. 3. Självförverkligande - På ett manligt sätt. En kvalitativ studie om unga mäns identitetsskapande och självpresentation på Instagram

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Carolina Bengtsson; Johanna Nilsson; Sandra Lindqvist; [2019-02-07]
  Nyckelord :Identitetsskapande; Instagram; sociala medier; självpresentation; unga män; online; offline; symbolisk interaktionism; sociala jämförelse teorin; välbefinnande; psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka unga mäns upplevelser, uppfattningar och erfarenheter kring identitetsskapande och självpresentation på InstagramTeori: Identitetsteori, Symbolisk interaktionism, Sociala jämförelse teoriMetod: Kvalitativa fokusgruppsintervjuerMaterial: Fyra semistrukturerade fokusgruppsintervjuer á 16 personer totaltResultat: Studien fastslår att unga män använder Instagram för att följa vänner, kändisar och profiler men även i syfte att presentera en idealbild av sig själv i form av marknadsföring. Unga mäns användning skiljer sig åt där vissa tycks vara mer frekventa användare än andra. LÄS MER

 4. 4. Är batteriet fullt laddad? : En kvalitativ studie om relationen mellan utmattningssyndrom och användningen av Facebook och Instagram.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Naiima Farah; [2019]
  Nyckelord :FoMO; utmattningssyndrom; psykiskt ohälsa; SNS; sociala medier; Instagram; Facebook;

  Sammanfattning : Introduction: Digital development has caused major changes in how people communicate and interact with each other in the last decades, not least thanks to social media. Social media has become an important element explaining the development of new behaviors in humans by highlighting the active choice of living their lives online or offline. LÄS MER

 5. 5. Addressing intersection artifacts on textured, geometrically rendered vector data in 3D applications

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Bjarni Ragnar Gudmundsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : There exist various methods to render vector data in 3D applications. One such method is to render the data geometrically, where polyline data is tessellated into some geometry that is rendered on top of the 3D terrain. LÄS MER