Sökning: "offshoring"

Visar resultat 1 - 5 av 109 uppsatser innehållade ordet offshoring.

 1. 1. Reshoring: Evolution and Implementation

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Janet Rasaei; Midhuna Manoharan; [2020-06-29]
  Nyckelord :Offshoring; Reshoring; Project implementation; Transaction cost economics; Resource-based view; The eclectic model; Project management process groups;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER

 2. 2. Captive Offshoring : En fallstudie på Seco Tools AB

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Mattias Palm; Måns Riesser; [2020]
  Nyckelord :Captive Offshoring; Riskhantering; CSR; Internationella försörjningskedjor; Kostnadsreducering;

  Sammanfattning : Captive offshoring innebär en förflyttning av utvalda aktiviteter till ett annat land där företaget som genomför förflyttningen också äger anläggningen och driver processen i egen regi. Att transferera produktionsprocesser till en ny plats kan innebära såväl positiva ekonomiska effekter som oväntad problematik kring allt från lokala lagar till kommunikationssvårigheter. LÄS MER

 3. 3. Internationalization and Innovation; A PSM Approach

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Michela Gasperini; [2020]
  Nyckelord :Propensity score matching; offshoring and outsourcing; innovation; internationalization; Business and Economics;

  Sammanfattning : Recent phenomena, as the offshoring of R&D activities, have raised the question of whether intensive internationalization strategies are hampering the abilities of firms to implement innovations. This research wants to study the intensive margin of internationalization in order to understand whether the breakage of the links within the production processes, due to practices such as offshoring and outsourcing, were indeed jeopardizing the innovative capacities of European manufacturing firms in 2008. LÄS MER

 4. 4. Hur kriser påverkar svenska industriföretag : En studie med avseende på globalisering, automatisering och standardisering

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Anton Dunström; Petter Falkenstrand; Daniel Gröttheim; [2020]
  Nyckelord :Crises; Globalization; Automation; Standardization; Supply Chain Risk Management; Onshoring; Offshoring; Cobots; Kanban; Kriser; Globalisering; Automatisering; Standardisering; Supply Chain Risk Management; Onshoring; Offshoring; Cobots; Kanban.;

  Sammanfattning : Med inspiration av rådande Coronakris analyserar denna rapport de kriser som påverkat svensk industri under de senaste tre decennierna med avseende på tre perspektiv: globalisering, automatisering och standardisering. En generell definition av en kris ges som grund för rapporten; det är plötsliga och snabba förändringar som bidrar till ett oförutsägbart händelseförlopp som inte sällan hamnar utom kontroll. LÄS MER

 5. 5. Två perspektiv av incitament respektive barriärer till en svensk textilproduktion

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Andreas Jörgensen; Noah Areblad; Simon Brandén; [2020]
  Nyckelord :Sourcing; Reshoring; Supply Chain; Sweden; Menswear; Sourcing; Reshoring; Försörjningskedja; Sverige; Herrmode;

  Sammanfattning : Sveriges tillverkningsindustri av kläder är inte vad den en gång har varit. I mitten av 1900-talet producerades miljontals plagg varje år i Sverige. LÄS MER