Sökning: "ofrivillig ensamhet"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden ofrivillig ensamhet.

 1. 1. Ensamhet hos äldre personer : En kvalitativ studie om äldre personers upplevelser av ensamhet och betydelsen av föreningar

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Jesper Perrault; Jonathan Fogelström; [2021]
  Nyckelord :Ensamhet; Föreningsliv; Social gemenskap; Subjektivitet och Äldre personer.;

  Sammanfattning : Äldre personer har fler riskfaktorer till ensamhet än andra ålderskategorier och ensamhetkan medföra negativa konsekvenser för individen.Syftet med studien är att analysera upplevelsen av ensamhet hos individer som inte leverisolerat i åldrarna 65 och över. LÄS MER

 2. 2. Äldres upplevelser av ensamhet: en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Erika Andersson; Camilla Wikholm; [2021]
  Nyckelord :Elderly people; experience; loneliness; Ensamhet; upplevelse; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ensamhet är ett växande problem i samhället och särskilt bland den äldrebefolkningen. Ensamhet symboliseras som en upplevelse och kan vara ett frivilligt eller ofrivilligt val. Tidigare forskning har visat att ofrivillig ensamhet kan medföra negativa hälsoeffekter. Syfte: Att beskriva äldres upplevelser av ensamhet. LÄS MER

 3. 3. "Who Plays Basketball and Who Sails?" : Exploring social infrastructure as a facilitator for sense of community and social capital among immigrants in Stockholm

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Sara Majkic; [2021]
  Nyckelord :loneliness; social capital; sense of community; social infrastructure; immigrants;

  Sammanfattning : Under de senaste årtiondena har ofrivillig ensamhet rapporterats i allt högre utsträckning runt om i världen, och inte minst bland stadsbor. I Sverige utgör utrikes födda en av de grupper som i högre grad än genomsnittet uppges erfara ofrivillig ensamhet i flertalet undersökningar. LÄS MER

 4. 4. Kiderly : - ett sällskapsspel med fokus på mötet mellan äldre och yngre

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industridesign

  Författare :Julia Edgren; [2021]
  Nyckelord :Boardgame; Social Design; inklusive design; Koten; Elderly; older; Elder; Senior; Preschool; Teacher; Kindergarden; Preschooler; Children; Design; Sustainable Design; Dagis; Äldreomsorg; Äldrevård; Hållbarhet; Äldre; Ålderdomshem; Förskola; förskolebarn; sällskapsspel; Inklusive design; Design; Äldreboende; Gemenskap; Koten; Gävle Kommun; Pedagoger; Vårdare; Inklusive; SociaDagis; l hållbarhet; Interaktioner; Pensionärer; Senior; Designprocess; Projekt; Barn; Äldre; Yngre;

  Sammanfattning : I dagens samhälle lider många äldre av ofrivillig ensamhet. Effekterna av den ofrivilliga ensamheten leder till sämre välmående och utveckling av sjukdomar, både psykiskt och fysiskt. Livslängden på människan ökar tillsammans med belastningen på samhället och vården. Trots detta minskas omkostnaderna på äldrevården. LÄS MER

 5. 5. "Vi är ju också insatsstyrda [...] det är ju svårt med såna begrepp som ensamhet" : Tio biståndshandläggares syn på ofrivillig ensamhet bland äldre

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Nellie Hallberg Lilja; Frida Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :care managers; loneliness; elderly; interventions; perspective analysis and street-level bureaucracy; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to explore care managers view on loneliness among elderly and to examine what interventions they proposed. Ten qualitative interviews were conducted with care managers from nine municipalities in the region of Skåne. LÄS MER