Sökning: "ofrivillig förändring"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden ofrivillig förändring.

 1. 1. Kommer sjuksköterskor bli dödade i framtiden? : Sjuksköterskors erfarenheter av att bli utsatta för hot och våld på akutmottagning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Jessica Fransson; Ida Petersson; [2018]
  Nyckelord :Sjuksköterskors erfarenheter; hot och våld; akutmottagning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hot och våld inom hälso- och sjukvård är ett växande globalt problem, där sjuksköterskor som arbetar på akutmottagning förefaller löpa högst risk att drabbas. Utifrån ett systemteoretiskt perspektiv - där en förändring i en del påverkar helheten - kan hot och våld mot sjuksköterskor leda till fortsatta konsekvenser även för kollegor och patienter. LÄS MER

 2. 2. Brukarens röst vid offentlig upphandling

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Handikappvetenskap

  Författare :Katarina Mattsson; [2017]
  Nyckelord :users; user perspective; involuntary change; public procurement; competition; intellectual disability; hegemony; marginalized; Brukare; brukarperspektiv; offentlig konkurrensupphandling; verksamhetsövergång; ofrivillig förändring; intelektuell funktionsnedsättning; marginalisering;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att fånga brukarperspektivet och dess upplevda konsekvenser av en ofrivillig förändring i befintliga boendemiljön, på grund av en offentlig konkurrensupphandling. Studien är genomförd med kvalitativ metod och insamlandet av empirin gjorde jag genom semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Metodjämförelse av fenobarbital på Immulite 2000 versus Catalyst dx för hundar med epilepsi

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Biomedicinsk plattform

  Författare :Rebecca Lönn; [2017]
  Nyckelord :Epilepsy; Dog; Fenemal; Catalyst dx; Immulite 2000; Epilepsi; Hund; Fenemal; Catalyst dx; Immulite 2000;

  Sammanfattning : Definitionen av epilepsi är ofrivillig förändring av den neurologiska funktionen i hjärnan. Sjukdomen uppkommer när det blir obalans i kommunikationen mellan hjärnans nervceller. Det är en störning/aktivering av impulsfrisättningen i hjärnan där orsakerna inte är fastställda. LÄS MER

 4. 4. Män och kvinnors upplevelser av ofrivillig barnlöshet vid infertilitet : en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Alexandra Lindberg; Josefin Frank; [2017]
  Nyckelord :Coping; experience; female; infertility; male; Coping; infertilitet; kvinnor; män; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Infertilitet är när en man och kvinna under minst tolv månader av regelbundna oskyddade samlag inte lyckas åstadkomma en planerad graviditet. Det är ett vanligt problem som drabbar mellan tio till femton procent av alla par.  Syfte: Syftet var att beskriva män och kvinnors upplevelser av ofrivillig barnlöshet vid infertilitet. LÄS MER

 5. 5. Förändring av tidsanvändning i aktivitet - bland deltagare i arbetsrehabilitering enligt Individual Placement and Support (IPS)

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Elisabeth Heviken; Elina Wahlberg; [2014]
  Nyckelord :Aktivitetsvetenskap; arbetsterapi; aktivitetsbalans; psykisk hälsa; arbete; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Inledning: I dagens samhälle har personer med långvarig psykisk funktionsnedsättning stora problem att ta sig in på arbetsmarknaden. De saknar även möjlighet till meningsfulla aktiviteter, att ha en aktiv fritid och känslan av att vara delaktiga i samhället. LÄS MER