Sökning: "ofrivillig utskrivning"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden ofrivillig utskrivning.

 1. 1. Ska jag bli av med min medicin för att jag visar symptom på den sjukdom jag en gång fått medicinen för? - Röster från personer i läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Tanja Persson; Sara Ahlin Heikkinen; [2014]
  Nyckelord :Key words: maintenance treatment; methadone treatment; involuntary discharge; discipline; stigma Nyckelord: underhållsbehandling; metadonprogram; ofrivillig utskrivning; disciplinering; stigma; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study is to explore the system of maintenance treatment for opiate addiction from a patient’s perspective. Six semi structured interviews were performed with persons who are or have been engaged in maintenance treatment. The majority of them had experienced discharge from the program. LÄS MER

 2. 2. Som att ha ett osynligt koppel på sig : Intervjustudie med tre patienter med erfarenhet av utskrivning från substitutionsbehandling mot opiatmissbruk

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Erika Fyrvall; [2013]
  Nyckelord :heroin abuse; methadone treatment; buprenorphine treatment; involuntary discharge; coping.; heroinmissbruk; metadonbehandling; buprenorfin behandling; ofrivillig utskrivning; coping.;

  Sammanfattning : Aims: To examine how patients with experience of being involuntarily discharged from medication-assisted treatment with methadone or buprenorphine have coped with the consequences following the discharge. The study also aim to examine how the patients cope with the stigma related to their abuse of heroin and how they manage to cope with the rules regarding themedication-assisted treatment. LÄS MER