Sökning: "oil price"

Visar resultat 1 - 5 av 279 uppsatser innehållade orden oil price.

 1. 1. Do global oil prices drive domestic food prices? : evidence from the Middle East countries

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Madina Alieva; [2019]
  Nyckelord :food price; crude oil price; cointegration; VECM; Middle East;

  Sammanfattning : This study investigates the dynamic relationship between global oil prices and domestic food prices across 11 countries of the Middle East. Using monthly data covering the period from January 2010 to October 2018, the study employs long-run cointegration tests, vector error correction model (VECM) and vector autoregression (VAR) model to examine the effect of global oil prices on domestic food prices in a sample of Middle East countries. LÄS MER

 2. 2. Oil Price and Sector Returns : An International Analysis on the role of Oil Dependency in the Financial Sector

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Victor Babakhani; Aalhuizen Christoffer; [2019]
  Nyckelord :Oil Price; Sector return; Oil; Systematic Risk; Sustainable Development; Finance;

  Sammanfattning : Olja har under det förgångna seklet varit en av industrialiseringens stöttepelare. Idag, med omfattande satsningar inom hållbar utveckling så är inverkan av oljan högt aktuellt och inom en snar framtid kan den se en påtaglig nedbringa även om det har visats att dess relevans kommer kvarstå åtminstone fram till 2040. LÄS MER

 3. 3. Möjligheter till ökad driftsäkerhet och kostnadseffektivitet i fjärrvärmenät : En simulerings- och optimeringsstudie på Kalmar Energi

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Energisystem; Linköpings universitet/Energisystem

  Författare :Carl Torstensson; Daniel Nordborg; [2019]
  Nyckelord :District Heating; NetSim; Simulation; Optimization; Bypass; Bottleneck; Differential pressure; DH; Fjärrvärme; Förbikoppling; Flaskhals; NetSim; Simulering; Optimering; Differenstryck;

  Sammanfattning : Since district heating is the most common way of space heatingin Sweden, continual improvements of theefficiency of production and distribution of district heating is crucial. The purposeof this report is therefore to, using Kalmar Energi as an example, study how the production and distribution of district heating is affected by introducing a bypass pipeat a critical point in the network, and to investigate howcost efficiency might be achieved. LÄS MER

 4. 4. The Price of Uranium : an Econometric Analysis and Scenario Simulations

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Johannes Kroén; [2019]
  Nyckelord :Price of uranium; uranium; nuclear power scenarios; uranium price in 2030; econometric model; price estimation uranium; nuclear power and uranium; scenario simulations; econometric analysis;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to analyze: (a) the determinants of the global price of uranium; and (b) how this price could be affected by different nuclear power generation scenarios for 2030. To do this a multivariable regression analysis will be used. LÄS MER

 5. 5. Utvärdering av potential hos organiska restmaterial för avsättning i form av biokol

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Charlotte Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Biokol; Organiskt restmaterial; Pyrolys; Metodutveckling;

  Sammanfattning : Runtom på den svenska marknaden finns olika strömmar av restmaterial som idag ofta uppfattas som avfall. För att uppnå ett mer cirkulärt samhälle finns förhoppningen om att dessa restmaterial skulle kunna nyttjas i en ny applikation och anses som en resurs istället för ett avfall. LÄS MER