Sökning: "oils"

Visar resultat 1 - 5 av 150 uppsatser innehållade ordet oils.

 1. 1. Effekt av omega-3 supplementerig på triglycerider hos barn och ungdomar med hyperlipidemi - En systematisk översiktsartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Julia Nelson; Hanna Lindström; [2020-09-10]
  Nyckelord :Kolesterol; triglycerider; hyperlipidemi; omega-3; DHA; EPA; barn och ungdomar.; cholesterol; triglycerides; hyperlipidemia; omega-3; DHA; EPA; children and adolescents.;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Effekt av omega-3 supplementering på triglycerider hos barn och ungdomarmed hyperlipidemi- En systematisk översiktsartikelFörfattare: Hanna Lindström och Julia NelsonHandledare: Helen LindqvistExaminator: Jenny van OdijkLinje: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2020-04-01Bakgrund: Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige och i världen.Supplementering av omega-3 har visats vara en effektiv metod att minska riskfaktorer förhjärt- och kärlsjukdomar, framförallt hyperlipidemi hos vuxna. LÄS MER

 2. 2. Algae hydrocarbons designed for bio-based lubricants

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Elin Sjöhag; [2020]
  Nyckelord :Microalgae; macroalgae; lubricant; alginate; grease; Mikroalger; makroalger; smörjmedel; alginat; förtjockningsmedel;

  Sammanfattning : Smörjmedel är en nödvändighet för maskiner för att minska slitage och energiförbrukning. Dock är över 95% av de använda smörjmedlen i dag fossilbaserade. Smörjmedel baserade på vegetabiliska oljor finns tillgängliga men har ofta en lägre oxidativ stabilitet och sämre lågtemperaturegenskaper än deras fossilbaserade motsvarigheter. LÄS MER

 3. 3. Investigation of ion mobility in insulation liquids for transformers.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Bruce Dondogori; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis studies a method of measuring ion mobility in insulation liquids for transformers (transformer oil). This method works by using a square wave voltage to make the charged particles (space charge) inside the oil move between two electrodes. LÄS MER

 4. 4. Mechanism of Formation of Soft Particles in Biodiesel Fuel Blends

  Master-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :Roberta Maria Fiorenza; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The large environmental impact related to the use of fossil fuel has driven the shift toward renewable sourced alternatives. Fossil diesel can be nowadays replaced by biodiesel, obtained from vegetable oils and fats, mostly used as biodiesel blends. LÄS MER

 5. 5. Avium

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Industridesign

  Författare :Camilla Tarandi; [2020]
  Nyckelord :Arts and Architecture; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The focus of this project has been to create a product that can make us feel closer to nature. Avium is an aroma diffuser in which you use local plants instead of essential oils. It uses the same kind of process that is used when producing essential oils but it releases the fumes directly into the room instead of condensing it. LÄS MER