Sökning: "okulär inventering"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden okulär inventering.

 1. 1. Fordonsdata på utsatta ytor En jämförelsestudie mellan fordonsdata, vägytemätningar och skadebilder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Äsia Ahmad; Anton Bengtsson; [2021]
  Nyckelord :Fordonsdata; Vägytemätningar; Vägskador; Okulär inventering; Utsatta ytor; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : En social och ekologisk hållbar trafikplanering innebär inte enbart att utveckla hållbara färdmedel, utan även att optimera alla typer av färdmedel för att minimera dess miljöpåverkan. I dagens samhälle utvecklas ständigt nya åtgärder som främjar den hållbara trafikplaneringen. LÄS MER

 2. 2. Åldriga hamlade lindar. En utvärdering 30 år efter restaureringsinsats

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Idamaria Hörlin; [2019-05-27]
  Nyckelord :lime; lapsed pollards; restoration; re-pollarding; Tilia cordata; visual inspection; hamling; okulär inventering; restaurering; restaureringshamling; skogslind; återhamling;

  Sammanfattning : This study aims to investigate and describe the condition of lapsed pollarded lime trees 30 years after restoration and to evaluate the long term impact of the restoration method on the trees and their associated habitats. The trees in the study has a history of pollarding, followed by a period of non pollarding for 30-50 years. LÄS MER

 3. 3. Blygrå rapsvivelns (Ceutorhynchus obstrictus) aktivitet i skånska rapsfält : dess påverkan på skador av skidgallmygga (Dasineura brassicae)

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Plant Protection Biology

  Författare :Karin Henriksson; [2019]
  Nyckelord :blygrå rapsvivel; skidgallmygga; höstraps; Ceutorhynchus obstrictus; Dasineura brassicae;

  Sammanfattning : Höstraps är Sveriges mest odlade oljeväxt. Den har odlats som en avbrottsgröda för att förhindra jordburna sjukdomar och för dess oljerika frön, vilka vi använder i framställning av rapsolja och margarin. Idag odlas höstraps även för framställning av biobränsle. LÄS MER

 4. 4. Asfaltbeläggning på busshållplatser - Förändring av beläggningsskador

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Amani Ramadan; [2015]
  Nyckelord :Beläggningsskador; asfaltbeläggning; regressionsmodell; inventering; förklaringsgrad; residualanayls; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Ökandet av den svenska kollektivtrafiken medför att fler busshållplatser behöver byggas och allt flera befintliga busshållplatser måste underhållas. Svårigheter och diskussioner som dyker upp är planeringen av drift- och underhåll på busshållplatsernas vägbeläggningar samt val av egenskaper till dessa. LÄS MER

 5. 5. Växttekniska problem i bostadsområden : en fallstudie om åtgärder och kostnader

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Victor Franzén; [2013]
  Nyckelord :växtteknik; bostadsgård; skötselkostnader; skötselproblem; Ängelholm; inventering; vegetationsbyggnad;

  Sammanfattning : Mängden grönytor ute i kommunerna som saknar fungerande lösningar och orsakar problem är omfattande. Genom att uppmärksamma problemen och förklara hur förbättringar kan nås eftersträvar jag en bredare kunskap inom ämnet. I följande studie behandlas växttekniska problemytor i bostadsområdet Villan i Ängelholm. LÄS MER