Sökning: "ola axelsson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden ola axelsson.

 1. 1. Myter om anställda och arbetsliv i Japan

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Joel Axelsson; Ola Törnkvist; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om olika uppfattningar och antaganden om hur japaner fungerar i arbetslivet. De tre uppfattningar vi undersöker vilket stöd de har i statistiken och litteraturen i denna uppsats är:1. Anställda i Japan arbetar mer än svenskar.2. LÄS MER

 2. 2. Skiljeavtalets oskälighet vid kommersiella förhållanden - Om ogiltighet enligt 36 § avtalslagen samt förbud enligt lagen (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ola Axelsson; [2005]
  Nyckelord :Förmögenhetsrätt; Marknadsrätt; Processrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Betydelsen av motiv till prosociala beteenden för popularitet i årskurs 2 och 4

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Anders Adolfsson; Ola Axelsson; [2005]
  Nyckelord :socialpsykologi; lärare; självuppfattning; barn; Social psychology; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna undersökning studeras om motiv till prosociala beteenden påverkar sociometrisk och upplevd popularitet bland elever i årskurs 2 och årskurs 4 (n= 209). Genom självskattningar och lärarskattningar fanns fyra motivkategorier vilka var altruistiska, scripted, expansivt egoistiska och defensivt egoistiska. LÄS MER

 4. 4. En studie av IT-företagens måluppfyllelse

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ola Jonsson; Erik Uggla; Carl Nordström; Johan Axelsson; [2001]
  Nyckelord :IT-företag; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund I dagens läge med en IT-bransch i kris med många besvikna aktieägare och ett föråldrat regelverk gällande vilseledande information vid börsintroduktioner är det av intresse att studera området närmare samt se vilka företag som lyckades respektive misslyckades med de mål som ställdes upp. Syfte Att genomföra en undersökning för att se vilka företag som höll vad de lovade. LÄS MER