Sökning: "old age"

Visar resultat 1 - 5 av 940 uppsatser innehållade orden old age.

 1. 1. Försörjningsbördan - tillväxtens stora utmaning? En paneldataanlys över världens länder

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Linn Hellqvist; Oliva Jonsson; [2019-07-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This paper aims to investigate the relationship between economic growth and age dependency, divided into old and young, and include general government final consumption expenditure as an important control variable. Earlier research has mainly looked at specific countries or regions when conducting their analysis. LÄS MER

 2. 2. Har motiverande samtal någon effekt på vikt vid behandling av övervikt och

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Camilla Swanpalmer; Linnéa Jansson; [2019-06-25]
  Nyckelord :Motivational interviewing; obesity; overweight; weight loss; adults; body mass; Motivational interviewing; obesity; overweight; weight loss; adults; body mass;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma har ökat under de senaste decennierna hos personer i åldrarna16 till 84 år. Motiverande samtal är en samtalsmetod som förekommer frekvent inombehandling av övervikt och fetma. Det inte är klarlagt hur effektiv metoden är vid dennabehandling. LÄS MER

 3. 3. ARG NÄR MAN VAKNAR - en observationsstudie om relationen mellan emergence agitation och anestesidjup hos barn mellan 1-3 år.

  Magister-uppsats,

  Författare :Johan Norrgård; Per Lagnander; [2019-06-20]
  Nyckelord :BIS; Anestesidjup; Barn; Pediatrik; Anestesi; Burst Supression; Emergence Agitation;

  Sammanfattning : Background: Every year over 30600 children in Sweden undergoes surgery. Up to 80% of these children experiences emergence agitation. Previous research shows that the choice of hypnotics used during the operation is of great importance for the occurrence of Emergence Agitation. LÄS MER

 4. 4. Fall detection bracelet with an accelerometer and cellular connectivity

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Signaler och System

  Författare :Ola Hammarstedt; [2019]
  Nyckelord :Fall detection; Accelerometer; ADXL345;

  Sammanfattning : This thesis aims at developing a prototype for a fall detection bracelet that can connect to the cellular network. The bracelet consists of a processing unit, three sensors, a LTE USB modem and a powerbank. The prototype is aimed at elderly people since up to one out of three over the age of 65-years-old fall each year. LÄS MER

 5. 5. Skyddade träd i kyrklig kulturmiljö : förvaltning av trädens kulturhistoriska värden, biologiska värden och säkerhet

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Camilla Ringdahl; [2019]
  Nyckelord :trädinventering; trädbestånd; allé; gamla träd; kyrkogård; kulturhistoria; biologisk mångfald; riskträd; trädvård; trädföryngring;

  Sammanfattning : Trees, and usually old trees, occur in many cemeteries and are important as they contribute with different values. This work focuses on two of these values, cultural-historical values and biological values as well as safety that is a significant factor in tree management. LÄS MER