Sökning: "older people 65 and over"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden older people 65 and over.

 1. 1. Fallförebyggande teamarbete för den äldre personen inom kommunal vård : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Ida Carlsson; Madelene Harnisch; [2019]
  Nyckelord :fall prevention; municipal care; older people; ordinary housing; teamwork; fallförebyggande; kommunal vård; ordinärt boende; teamarbete; äldre personer.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Äldre personer över 65 år är överrepresenterade i fallolyckor i Sverige. Som sjuksköterska i kommunal vård ställs det stora krav på ett fungerande fallförebyggande teamarbete, detta för att minska lidande för patienten och för kostnaderna för hälso- och sjukvården och samhället  Syfte: Att beskriva hur sjuksköterskan upplever det fallförebyggande teamarbetet för den äldre personen i ordinärt boende i kommunal vård. LÄS MER

 2. 2. Äldres upplevelse av ensamhet och social isolering : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Jennie Björhn; Therese Hellström; [2019]
  Nyckelord :Loneliness; Social isolation; Older people; Qualitative research; Ensamhet; Social isolering; Äldre personer; Kvalitativ forskning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ensamhet och social isolering är ett utbrett problem bland många äldre personer och kan bidra till hälsorisker och för tidig död. I takt med att befolkningen blir allt äldre förväntas ensamhet och social isolering öka vilket kommer att kräva större behov av vård och omsorg. LÄS MER

 3. 3. Äldre med alkoholmissbruk – hur bemöts de inom svensk hemtjänst?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Pernilla Blomberg; Johanna Lund; [2019]
  Nyckelord :alcohol abuse; home help; home help staff; approach; strategy; conditions; alkoholmissbruk; hemtjänst; hemtjänstpersonal; synsätt; strategi; förutsättningar;

  Sammanfattning : Enligt forskning ökar alkoholkonsumtionen bland personer som är 65 år och äldre. Detta antas innebära att hemtjänstpersonal kommer att stöta på alkoholberoende allt oftare i arbetet. LÄS MER

 4. 4. De äldre patienternas upplevelser av besöket på akutmottagningen : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Malin Halldin; [2019]
  Nyckelord :Akutmottagning; Akutsjukvård; Upplevelser; Äldre patienter;

  Sammanfattning : Bakgrund. Tidigare forskning visar att andelen äldre personer över 65 år ökar. Denna ökning resulterar i ett större antal äldre på akutmottagningarna som inte är anpassade för äldre patienter med mer komplexa vårdbehov. LÄS MER

 5. 5. Effekten av proteinsupplementering på sköra äldre – En systematisk översiktsartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Antonia Andersson; Alma Lövenhamn; [2018-06-11]
  Nyckelord :Proteinsupplementering; Sköra äldre; Sarkopeni; Muskelmassa; Kroppsvikt; Handgreppsstyrka; Protein supplementation; Frail elderly; Sarcopenia; Muscle mass; Weight; Hand grip strength;

  Sammanfattning : Title: The effect of supplementary protein on frail elderly - A systematic reviewAuthor: Antonia Andersson and Alma LövenhamnSupervisor: Heléne Bertéus ForslundExaminer: Frode SlindeProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education creditsDate: May 23, 2018BackgroundGlobally the life expectancy is increasing and the older population is growing into a larger group. It is estimated that 10 % of people above 65 years are frail, which means that they rely on support for everyday activities. LÄS MER