Sökning: "oligomenorrhea"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet oligomenorrhea.

  1. 1. Kan fysisk aktivitet och kost ha en positiv inverkan på fysiska och psykiska subkliniska menstruella besvär?

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Idrottsmedicin; Umeå universitet/Idrottsmedicin

    Författare :Annie Andersson; Rebecca Björkén; [2018]
    Nyckelord :dysmenorrhea; menorrhagia; premenstrual syndrome; premenstrual dysphoric disorder; oligomenorrhea; amenorrhea; kraftig menstruationssmärta; riklig menstruationsblödning; premenstruellt syndrom; premenstruellt dysforiskt syndrom; oregelbunden menstruation; menstruationsbortfall;

    Sammanfattning : Introduktion: Många kvinnor påverkas negativt av fysiska och psykiska besvär under sin menstruationscykel. Det råder idag stor kunskapsbrist om hur subkliniska menstruella besvär som kraftig menstruationssmärta, riklig menstruationsblödning, premenstruellt syndrom, premenstruellt dysforiskt syndrom, oregelbunden menstruation och menstruationsbortfall kan lindras utan att använda läkemedel. LÄS MER