Sökning: "oligopolistic markets"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden oligopolistic markets.

 1. 1. Oligopolföretags parallella uppträdanden som bevismedel för ett samordnat förfarande - Företagens intressen mot intresset av en fungerande inre marknad

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Nicole Chen; [2018]
  Nyckelord :EU-rätt; konkurrensrätt; oligopol; parallellt; uppträdande; samordnat; förfarande; bevis; bevisvärde; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar svårigheterna för oligopol att beakta varandras beteenden, då detta kan anses utgöra ett samordnat förfarande. Att på ett självständigt och intelligent sätt anpassa sig till andra företags beteenden är något helt tillåtet i konkurrensrätten, och begränsas inte av EU-rättens artikel 101. LÄS MER

 2. 2. Samordnat förfarande och oligopolmarknad : En framställning av problematiken vad gäller avgränsningen och bevisningen av ett samordnat förfarande inom konkurrensrätten

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Filippa Wagner; Amanda Hanell; [2016]
  Nyckelord :Concerted practices; oligopolistic markets; Samordnat förfarande; oligopolmarknad;

  Sammanfattning : I både den Europeiska unionen och i Sverige som enskilt land finns nu för tiden en utvecklad konkurrensrätt, som har till syfte att främja den fria konkurrensen, som i sin tur anses främja marknadsekonomin. En företeelse som hotar den fria konkurrensen är när företag som tillhör samma marknad går ihop i avtal om prissättningar eller uppdelning av marknaden. LÄS MER

 3. 3. Missbruk av kollektiv dominans - Särskilt om tyst samordning på oligopolmarknader

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Erik Svensson; [2010]
  Nyckelord :tyst samordning; konkurrensrätt; kollektiv dominans; oligopol; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En oligopolistisk marknad kännetecknas ofta av att det föreligger ett ömsesidigt beroendeförhållande mellan företagen som är verksamma på marknaden. Detta innebär att ett företags uppträdande på marknaden får effekter också för de övriga företagen och att varje enskilt företag måste beakta de andra företagens förväntade reaktion innan det beslutar hur det ska agera på marknaden. LÄS MER

 4. 4. The Case of Inevitable Transparency - A Structural Analysis of Collusion in B2C and B2B E-Commerce Markets

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Nils Fjelkegård; [2009]
  Nyckelord :Konkurrensrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis deals with collusion risks in e-commerce markets based on an analysis of economic theory on structural factors facilitating collusion and empirical findings from studies and case law. It further offers an analysis of the legal status of any such collusion and a discussion on competition policy in relation to it. LÄS MER

 5. 5. Information Exchange in Oligopolistic Markets

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ida Christensson; [2008]
  Nyckelord :Konkurrensrätt; EG-rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Both consumers and firms need information to make good choices - whether it regards buying the best product in relation to price or quality or making strategic business decisions. Some transparency is beneficial for competition, whereas some creates a risk for collusive behaviour among firms. LÄS MER