Sökning: "olika affärssystem små och medelstora"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden olika affärssystem små och medelstora.

 1. 1. Affärssystem – Utmaningar och framgångsfaktorer för en framgångsrik implementeringsprocess : En multipel fallstudie för små- till medelstora företag verksamma i naturstensbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik; Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

  Författare :Andrea Hildebertsson; Kajsa Ericsson; [2019]
  Nyckelord :SME; ERP-System; Implementation; Success factors; Challenges Natural Stone Industry; SMF; Affärssystem; Implementering; Framgångsfaktorer; Utmaningar Naturstensbranschen;

  Sammanfattning : Enterprise resource planning system (ERP system) is a standardized support system that aims to support the various functions of a company. Companies have different conditions for a successful implementation process due to the complexity of the ERP system. LÄS MER

 2. 2. Bromsande faktorer för större bolag att migrera till molnbaserade affärssystem : En explorativ kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Henrik Borg; [2018]
  Nyckelord :Molnbaserat Affärssystem; Affärssystemsleverantör; ”Software as a Service”; ”Multi-Tenant”; Bromsande faktorer; Relativa fördelar.;

  Sammanfattning : AbstractStörre bolag är inte lika aktiva som små till medelstora bolag när det gäller att migrera sitt affärssystem till molnet. Små till medelstora bolag migrerar i allt större utsträckning sina affärssystem till molnet. LÄS MER

 3. 3. Affärssystem i molnet: För- och nackdelar för mikroföretag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Olle Braconier; Joakim Jönsson; Erik Samuelsson; [2015]
  Nyckelord :Fördelar; Nackdelar; Affärssystem; Mikroföretag; Cloud; ERP; Molnet; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Mycket av den litteratur som finns inom området molnbaserade affärssystem beskriver de fördelar samt nackdelar små och medelstora företag får av att använda denna modell jämfört med ett lokalt. Bland annat säger leverantörerna att det finns stora pengar att spara på molnbaserade system medan kritikerna nämner exempelvis säkerhet som en nackdel. LÄS MER

 4. 4. Molnbaserade affärssystem : Orosmoln eller möjlighet för små och medelstora företag?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Jacqueline Jonsson; Daniel Koski; [2014]
  Nyckelord :Molntjänster; SME; molnbaserade affärssystem; affärssystem; hindrande faktorer;

  Sammanfattning : I dagsläget använder en stor del av de små och medelstora företagen affärssystem. Affärssystemet kan sägas vara hjärtat i ett företag och det bidrar till att genomföra de affärsstrategier som finns. LÄS MER

 5. 5. CRM i små och medelstora företag : En studie om företagens behov av CRM-funktioner

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informations- och kommunikationssystem

  Författare :Shayan Behnami Amin; [2014]
  Nyckelord :Customer Relationship Management; CRM Enterprise Recource Planning; Business Systems; Back Office; Front Office; CRM needs; CRM functions; CRM; Kundstödssystem; ERP; Affärssystem; Ekonomisystem; CRM-system; ERP-system;

  Sammanfattning : Customer Relationship Management (CRM) har fått ökad uppmärksamhetunder de senaste decennierna. Sökningar i vetenskapligaartiklar och litteratur visar att det finns behov av kunskap om CRM ochdess funktionalitet. LÄS MER