Sökning: "olika betygssystem universitet"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden olika betygssystem universitet.

 1. 1. Likvärdig bedömning - Lärare bedömer i historieämnet i årskurs 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Louise Korse; Anna Löfving; [2020]
  Nyckelord :Bedömning; Betygssystem; Historia; Historiedidaktik; Konstruktivism; Kunskapssyn; Lgr 11; Likvärdighet; Lpo 94; Mellanstadiet;

  Sammanfattning : Bedömning anses vara en svår uppgift i dagens skola. Kunskapskraven är uppbyggda med värdeord och ger därför utrymme för tolkning. I samband med införandet av Lgr 11 ställdes högre krav på en likvärdig betygssättning. LÄS MER

 2. 2. Quality assessment and epistemic beliefs : If you tell me what you believe in, can I tell you what you’ll get?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Sabine Kunz; [2017]
  Nyckelord :quality assessment; Bloom’s taxonomy; SOLO-taxonomy; constructivism-based teaching design; epistemic belief; student group composition; PCA; bedömning; Bloom’s taxonomi; SOLO-taxonomi; konstruktivistisk undervisning; kunskapssyn; gruppsammansättning; PCA;

  Sammanfattning : Bedömning av kvaliteten är en av de viktigaste processerna som en lärare utför varje arbetsdag för att kunna relatera elevernas prestationer mot ett kulturellt och individuellt anpassat betygssystem. Med ambitionen att främja jämställdhet och reliabilitet av bedömningar tillhandahåller Skolverket bedömningskrav och kriterier för att skilja olika grader av kvalitet (Selghed 2011). LÄS MER

 3. 3. Att bedöma i hem- och konsumentkunskap : En studie om hem- och kunskapslärares bedömningspraxis och tankar om kunskapskraven.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Daniel Wirthig; [2017]
  Nyckelord :hem- och konsumentkunskap; kunskapskrav; summativ bedömning; formativ bedömning; mixed methods;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige har vi ett mål- och kunskapsrelaterat betygssystem som innebär att den enskilda läraren ska bedöma och betygsätta elevernas kunskaper utifrån skolans styrdokument på ett sätt som är både rättssäkert och likvärdigt. Arbetet med bedömning och betygsättning kan vara särskilt komplicerat för hem- och konsumentkunskapslärare eftersom ämnet innehåller en stor blandning av teoretiska och praktiska förmågor som ska bedömas på endast 118 undervisningstimmar. LÄS MER

 4. 4. ”Man måste kriga för att få bra betyg” : En kvalitativ studie om elever i läs- och skrivsvårigheter och deras upplevelser av betygsystemet i Lgr11 med fokus på ämnet svenska

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Jessica Almroth; Anette Knuts; [2016]
  Nyckelord :Elevupplevelser; bedömning; svenska; specialpedagogik; lgr11; fenomenologi;

  Sammanfattning : Den svenska skolan har genom historien haft flera olika betygssystem. 1994 infördes mål- och kriterierelaterade betyg och 2011 fick Sverige en ny läroplan Lgr11. LÄS MER

 5. 5. Vilken betydelse har betygssystemet? : En studie om lärares uppfattningar om det normrelaterade och det mål- och kriterierelaterade betygssystemet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Tomas Berglund; [2016]
  Nyckelord :Betygssystem; normrelaterat; mål- och kriterierelaterat; betyg; bedömning; undervisning; kunskapssyn.;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka lärares uppfattning av olika betygssystem – med fokus på det normrelaterade och det mål- och kriterierelaterade betygssystemet. Frågeställningarna var vilka för- och nackdelar respektive system ansågs ha och i vilken utsträckning betygssystemen påverkade betyg och bedömning. LÄS MER