Sökning: "olika byggtekniker"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden olika byggtekniker.

 1. 1. A Study on the Effectiveness of Passive Solar Housing in Ladakh

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Leo Björkman; Rita Nordström; [2020]
  Nyckelord :Energy; Ladakh; Passive Solar Technology; Trombe Wall; Numerical Modelling;

  Sammanfattning : Energy use in buildings account for 32% of total global final energy consumption, and consequently, a large portion of energy - related greenhouse gas emissions. Passive Solar Designs are sustainable building techniques that use solar energy to heat or coo l living spaces without the aid of mechanical or electrical devices. LÄS MER

 2. 2. Teaching Cloud Deployment

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Hannah Farjami; Simon Agartz Nilbrink; [2019]
  Nyckelord :cloud computing; Platform-as-a-Service; cloud deployment; cloud services; Heroku; Cloud Foundry; OpenShift; education.; Molntjänster; driftsättning; molnet; plattform-som-en-tjänst Heroku; Cloud Foundry; OpenShift; utbildning;

  Sammanfattning : In today’s IT-landscape cloud computing is one of the hottest topics. There are many emerging uses and technologies for the cloud. Deployment of applications is one of the main usages of the cloud today. This has led to companies giving developers more responsibilities with deployment. LÄS MER

 3. 3. Invändig tilläggsisolering av massiva tegelytterväggar – fallstudie av Zoofysiologen, Lund.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik

  Författare :Marcus Pehrsson; [2018]
  Nyckelord :byggnadsfysik; fukt; tegel; tilläggsisolering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I Sverige är en stor del av byggnadsbeståndet uppfört före 1973. Detta år har stor betydelse då vi detta år hade en oljekris som ändrade inställningen till energi och byggande. Sverige ligger i norra delen av Europa och har en låg medeltemperatur jämfört med stora delar av övriga Europa. LÄS MER

 4. 4. Husprojektet - Metronomen 14

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggvetenskap

  Författare :Malin Sandström; Cathrina Bergsj;; [2014]
  Nyckelord :Ring beam; konstruktion; jordbävningar; Tanzania; Metronomen 14; husprojekt;

  Sammanfattning : I jordbävningsdrabbade områden är stabilisering av byggnader en avgörande del i husens utformning. I många av dessa delar av världen lever stora delar av befolkningen i fattigdom med begränsad tillgång till resurser och moderna byggtekniker. LÄS MER

 5. 5. En fråga om vad och hur : Att främja social hållbarhet i samband med renovering av miljonprogrammen

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Anna Wedin; [2014]
  Nyckelord :Miljonprogrammet; miljonprogramsområden; upprustning; renovering; social hållbarhet;

  Sammanfattning : Under tio år, 1965-1974, byggdes en miljon bostäder i Sverige som del av Miljonprogrammet. Varken förr eller senare har så många bostäder byggts under så kort tid. Ofta byggdes de i utkanten av staden präglade av modernistiska ideal och med moderna byggtekniker. LÄS MER