Sökning: "olika forskningsmetoder"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade orden olika forskningsmetoder.

 1. 1. Control and balancing of a small vehicle with two wheels for autonomous driving

  Master-uppsats, KTH/Fordonsdynamik; KTH/Fordonsdynamik

  Författare :Saro Batmanian; Pasam Naga; [2019]
  Nyckelord :Inverted pendulum; PID controller; Pole placement method; LQR; Hoverboard; Segways; Prototype; Arduino board; Gyroscope; Accelerometer; BLDC motor controllers; EPOS motor controllers; Embedded systems and control and bluetooth remote.;

  Sammanfattning : Control and balancing of an inverted pendulum has gained a lot of attention over the past few decades due to its unstable properties. This has become a great challenge for control engineers to verify and test the control theory. LÄS MER

 2. 2. Kvinnlig ejakulation – ett omdebatterat fenomen. En genealogisk diskursanalys

  Master-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Maja Nilsson; Sigrid Wulcan; [2019]
  Nyckelord :diskurs; genealogi; kunskap; kvinnlig ejakulation; kvinnlig sexualitet; makt; squirting; discourse; female ejaculation; female sexuality; genealogy; knowledge; power;

  Sammanfattning : Kvinnlig ejakulation har på olika sätt skildrats sedan början av vår tideräkning och beskrivningar av den och av kvinnans sexualitet har varierat beroende på historisk kontext. Syftet med denna studie var att undersöka vilken roll forskning kan spela i att definiera den kvinnliga sexualiteten, med debatten om den kvinnliga ejakulationen mellan 1978-2018 som exempel. LÄS MER

 3. 3. Undervisning i skrivande av faktatexter i årskurs 2-3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sandra Borgström; Annika Boij; [2019]
  Nyckelord :arbetssätt; explicit undervisning; faktatext; kontext; stöttning; interaktion;

  Sammanfattning : Syftet med denna forskningsstudie är att analysera samt synliggöra lärares arbete med faktatexter i årskurs 1–3. Frågorna som studien ska besvara är: Hur arbetar lärare med faktatexter? och På vilka sätt är lärarnas arbete med faktatexter språk-och kunskapsutvecklande? I studien har vi använt oss av Hajer & Meestringas (2014) teoretiska modell om språk och kunskapsutvecklande undervisning. LÄS MER

 4. 4. “Close Enough”: A Cultural Analysis of Plant-Based Meat Consumption in Everyday Food Practices

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Sahra Rosenkvist; [2019]
  Nyckelord :meat; meat substitutes; animal-based meat; plant-based meat; performance; practice; commensality; narrative theory; semiotics; memory; food memory; ritual; myth; embodied memory; mocked meat; meat analogs; plant-based eating; MACA; food; food studies; cultural analysis; cultural habits; Law and Political Science; Earth and Environmental Sciences; Agriculture and Food Sciences; Business and Economics; Social Sciences; Philosophy and Religion; Cultural Sciences; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Et binlerce yıl insanoğlunun ortak gıdalarından biri ve günlük yemek uygulamalarıyla ilgili olarak farklı kültürlerde gıda hafızasının önemli bir parçası olmuştur. Günümüzde hayvan bazlı etin (ABM) ikamesi olan bitki bazlı et (PBM), çevre sorunları, hayvan refahı ve insan sağlığı gibi çeşitli motivasyonlarla Kuzey Avrupa'da yaşayan tüketiciler arasında popüler ve yaygın hale gelmiştir. LÄS MER

 5. 5. Audiovisuell Perception : Uttryckt genom ämnet psykisk ohälsa.

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Camilla Nielsen; Martina Möllerstedt; [2019]
  Nyckelord :Audiovisual; perception; mental illness; ethics; qualitative reseachmethods; critical making; participatory design; communication.; Audiovisuellt; Perception; Psykisk Ohälsa; Etik ; Kvalitativa forskningsmetoder; Kritisk design; kritiskt skapande; Deltagande design; Kommunikation.;

  Sammanfattning : Detta kandidatarbete är format för att belysa den subjektiva upplevelsen av omvärlden hos människor med psykisk ohälsa, hur deras varseblivning kan förvrängas i svåra omständigheter. Då man uppfattar att antalet individer med psykisk ohälsa har ökat de senaste åren, så finns ett behov av att skapa ett nytt sätt, eller redskap för dem som behöver eventuella hjälpmedel och allmän förståelse i samhället. LÄS MER