Sökning: "olika forskningsmetoder"

Visar resultat 1 - 5 av 85 uppsatser innehållade orden olika forskningsmetoder.

 1. 1. Organizational culture and its implications on post-acquisition integration : A case study of a merger between two entrepreneurial firms

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Hanna Thorwid; Niklas Vinge; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract Mergers and acquisitions (M&A) is an important economic phenomenon, utilized by companies to expand their market share and achieve rapid growth. However, studies imply that a majority of M&As fail to deliver anticipated value, which has led to a vast amount of research investigating why. LÄS MER

 2. 2. Klimatanpassning av Malmös framtida trädbestånd : en studie av tillämpade forskningsmetoder i syfte att utveckla klimatanpassningen av Malmös urbana trädbestånd

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Matilda Hellman; Maja Skog; [2020]
  Nyckelord :klimatanpassning; stadsträd; resiliens; klimatförändringar; urbana trädbestånd; Malmö;

  Sammanfattning : Klimatförändringar såsom den globala uppvärmningen påverkar och förändrar förutsättningarna för livet på jorden. Den naturliga distributionen av träd förändras i och med att mönster för temperatur och nederbörd skiftar, men även i urbana miljöer påverkas vegetationens situation. LÄS MER

 3. 3. Konceptframtagning av samordnad varudistribution : En fallstudie för implementering av ett hållbart ”last mile”

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Industriell teknik; Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Henrik Gustafsson; Malva von Schenck; [2020]
  Nyckelord :Vehicle concepts; sustainability; KPI; cargo bicycle; last mile; productivity; routing concept and volume capacity; Fordonskoncept; hållbarhet; KPI; lastcykel; last mile; produktivitet; ruttplaneringskoncept och volymkapacitet;

  Sammanfattning : The goods distribution companies are today controlled by customer needs and environmental goals. New customer needs that have arisen the past years are that the goods distribution should be ecologically sustainable and leave the lowest possible ecological footprint. LÄS MER

 4. 4. Hur påverkar läromedel undervisningen?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Diana Zeqa; [2020]
  Nyckelord :färdigheter; färdighetsträning; läromedel; ämneskonceptioner;

  Sammanfattning : Det är lärarens ansvar att välja olika metoder för att nå uppsatta mål i läroplanen. Målen är desamma men hur lärare arbetar mot dessa mål ser olika ut. Läromedel är ett vanligt förekommande verktyg i undervisningen. LÄS MER

 5. 5. Egendomsskyddet vid tvingande marköverföring : Studie kring tillämpning av proportionalitetsprincipen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Therese Backlund; Mattias Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Compulsory land transfer; Conduct; property protection; proportionality; Tvingande marköverföring; handläggning; egendomsskyddet; proportionalitetsprin-cipe;

  Sammanfattning : Att genomföra tvingande marköverföring är något som inte tillämpas oftare än marköverföringar som har en överenskommelse mellan parterna. Trots det händer det att parterna inte kommer överens och att förrättningslantmätaren blir tvungen att genomföra handläggningen på ett sätt som resulterar i en tvingande marköverföring. LÄS MER