Sökning: "olika hälsoperspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade orden olika hälsoperspektiv.

 1. 1. Co-working in Västerbotten : Exploring the potential of co-working places in sparsely populated areas in Northern Sweden

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för geografi

  Författare :Karin Holmstrand; [2021]
  Nyckelord :co-working spaces; sparsely populated areas; sustainability;

  Sammanfattning : Over the past decades, the concept of ‘co-working’ has spread rapidly across the globe – however, mainly in urban areas. By contrast, this study focusses on the potential of co-working places in sparsely populated inland municipalities in Västerbotten, a region in northern Sweden with uneven population patterns. LÄS MER

 2. 2. En kunskapslucka hos lärare kring ätstörningar : En kvantitativ studie om hur lärare arbetar kring ätstörningar

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Bea-Lina Holmberg; Olle Gibson; [2021]
  Nyckelord :eating disorders; swedish school; knowledge; Ätstörningar; svenska skolan; kunskap;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Studien undersöker hur lärare i idrott och hälsa och lärare i andra ämnen i Stockholms län arbetar kring ätstörningar i skolan. Syftet med detta är att ge en bild av vilka faktorer som sätter ramar för arbetet med ätstörningar. Studiens frågeställningar är: 1. LÄS MER

 3. 3. Stopp! Jag äger min egen kropp : Kroppen och sociala medier - en kvalitativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Emma Nordkvist; Nike Ingelmo; [2021]
  Nyckelord :social media; body image; adolescents; comparison; student healthcare;

  Sammanfattning : Abstract AimThe main purpose of the study is to analyze young women´s views on how a body is displayed in social media. ● What body ideals do young women perceive as being prominent on Instagram? ● How do young women relate to how influencers expose their bodies on Instagram? ● How are young women affected by Instagram from a health perspective?  Method In our study, a qualitative approach was used and the results were based on semi-structured interviews opened with an initial free discussion based on six different images of famous influencers exposing their bodies on Instagram. LÄS MER

 4. 4. "Man gör sitt bästa och det räcker liksom" : En kvalitativ intervjustudie av olika lärares upplevelser och strategier för ökat elevdeltagande i ämnet idrott och hälsa

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Elin Berglin; [2021]
  Nyckelord :Sports and health; teaching; relationships; participation; adaptation; Idrott och hälsa; undervisning; relationer; deltagande; anpassning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka av vilka anledningar elever väljer att inte delta i idrott och hälsaundervisningen enligt lärares uppfattning samt vilka strategier dessa lärare använder sig av för att fler elever ska delta på lektionerna. Studien bygger på kvalitativa intervjuer med 6 lärare inom idrott och hälsa som jämförs med tidigare forskning inom ämnet. LÄS MER

 5. 5. Utomhuspedagogik och naturvetenskap – inlärnings- och hälsoeffekter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Anna Brzezinski; Elin Frank Granberg; [2021]
  Nyckelord :health; health impact; learning; science; outdoor education; hälsa; hälsopåverkan; lärande; naturvetenskap; utomhuspedagogik;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt inriktar sig mot utomhuspedagogik i lågstadiet inklusive förskoleklassen. Syftet med arbetet har varit att ta reda på hur utepedagogik och regelbunden utevistelse påverkar elever både ur ett inlärningsperspektiv samt ur ett hälsoperspektiv. LÄS MER