Sökning: "olika inlärningsteorier"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden olika inlärningsteorier.

 1. 1. Skolans Digitalisering En intervjustudie av hur fem högstadielärare i Göteborg arbetar med digitalisering i ämnet engelska

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Hamza Begzada; [2019-02-17]
  Nyckelord :Digitalisering; digital kompetens; digitala verktyg; engelskundervisning;

  Sammanfattning : Syfte:Studiens syfte var att undersöka vilka digitala verktyg som används i dagens engelskundervisande klassrum samt undersöka hur arbetet med digitaliseringen går till på högstadiet inom ämnet engelska. Syftet har också varit att ta reda på hur fem lärare i engelska upplever att arbetet omformats med införandet av digitala verktyg. LÄS MER

 2. 2. Läraren och digitala hjälpmedel: Användning av mobila applikationer i grundskolans teknikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ahmad Al Lami; [2018]
  Nyckelord :grundskolelärare; lärande; mobila applikationer; teknik; tekniklärare; pragmatismen;

  Sammanfattning : I detta examensarbete är syftet att analysera användning av mobila applikationer i ämnet teknik för årskurs 9. Frågeställningarna handlar om hur lärarna kan och skulle kunna undervisa med mobila applikationer och hur sådan undervisning påverkar elevernas lärande. LÄS MER

 3. 3. Läsinlärning med datorns hjälp : En studie om ASL (att skriva sig till läsning) och möjligheter till god skriv- och läsutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Anette Gunnarsson; Monica Brogård; [2016]
  Nyckelord :causal theories of reading and writing disabilities; learning theories; literacy learning methods; models of reading methods; phonics; whole language method; WTR writing to read ; orsaksteorier till läs- och skrivsvårigheter; inlärningsteorier; läsinlärnings-metoder; modeller för läsmetoder; ljudmetod; helordsmetod; ASL;

  Sammanfattning : Syftet med den kvantitativa undersökningen var att jämföra ASL (att skriva sig till läsning) i ett helordsperspektiv med den traditionella ljudmetoden gällande elevers tidiga läs- och skrivutveckling. Jämförelsen gjordes också för att se vilken läsinlärningsmetod som är mest gynnsam och om någon av dessa har bättre möjligheter att förebygga läs- och skrivsvårigheter. LÄS MER

 4. 4. Kunskapsförmedling i Traineeprogram : En komparativ studie

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Rodrigo Lopez Madrigal; Angelica Hassel; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Praktikplatser och som det numera kallas traineeprogram har länge använts för attintegrera studenten i företagskulturen. Ur företagets synvinkel är traineeprogrammetett viktigt verktyg för att säkerställa kompetensförsörjning till nyckelpositioner inomföretaget. LÄS MER

 5. 5. Entreprenöriellt lärande i moderna språk : - möjligheter och hinder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Astrid Duwe; Lisa Johansson Durán; [2011]
  Nyckelord :enterprise learning; entrepreneurship; entrepreneurial characteristics; teachers’ perceptions; frame factor theory; learning theories; modern languages; entreprenöriellt lärande; entreprenörskap; entreprenöriella förmågor; lärares uppfattningar; ramfaktorteorin; inlärningsteorier; moderna språk;

  Sammanfattning : Den nya läroplanen för grundskolan 2011 uppmanar alla lärare i den svenska skolan att stärka ett entreprenöriellt förhållningssätt hos eleverna. Enligt regeringens Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet ska entreprenörskap löpa som en röd tråd genom hela skolan. LÄS MER