Sökning: "olika journalsystem"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden olika journalsystem.

 1. 1. Health Data Exchange during Transfer of Multi-morbid Elderly

  Master-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Hanan Hadi; [2023]
  Nyckelord :Ageing; Multi-morbidity; Health data; Health Information Exchange; Cooperation between region and municipality; Äldre; Multisjuka; Hälsodata; Utbyte av hälsoinformation; Samarbete mellan region och kommun;

  Sammanfattning : This project aimed to enhance communication and collaboration among care providers in Stockholm Region and Stockholm Municipality by analyzing health data in various medical record systems and identifying the data that needs to be shared to support elderly individuals with multi-morbidity. Interviews with health experts, caregivers, and policymakers, as well as a literature review, were conducted to gather data. LÄS MER

 2. 2. Om alla gör det de ska, då fungerar det bra : En intervjustudie med distriktssköterskor om informationsöverföring vid utskrivnig av vuxen patient från slutenvård till kommunal hälso- och sjukvård

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Annika Pöls; Andrea Tafferner; [2023]
  Nyckelord :District nurse nurse; discharge planning; care planning; municipal healthcare; Distriktssköterska sjuksköterska; utskrivningsplanering; vårdplanering; kommunal hälso- och sjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Informationsöverföring från slutenvården är viktigt för att kunna säkerställa patientsäkerheten i kommunal hälso- och sjukvård. Det används olika journalsystem i regionen och i kommunerna och därför är det av stor vikt att informationsöverföringen dem emellan fungerar optimalt för att distriktssköterskan ska få fullständig rapport om patienten när denne skrivs ut från slutenvården. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelse av samarbete mellan psykiatrisk öppen- och heldygnsvård : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Fredrik Eliasson; Tina Kassai Knezevic; [2023]
  Nyckelord :psykiatri; samarbete; öppenvård; heldygnsvård; sjuksköterska; upplevelse; kommunikation; övergång;

  Sammanfattning : Bakgrund: Samarbete mellan olika vårdenheter rymmer många olika svårigheter och utmaningar från geografisk distans till skilda arbetssätt, rutiner och journalsystem samt olika individer. Tidigare studier har visat att samarbetet fungerar bättre om personalen känner varandra. LÄS MER

 4. 4. Hur skiljer sig förväntningarna och realiteten mellan olika vårdyrken vid användning av IT-system?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Lovisa Wallström; André Petersson; [2022]
  Nyckelord :vårdyrken; informationssystem; IT-system; journalsystem;

  Sammanfattning : Nowadays, increasing investments are being made to develop healthcare by utilizing the op- portunities that digitalization brings. This with the goal that Sweden should be a leader in terms of using the opportunities of digitalization and e-health to increase welfare in society. LÄS MER

 5. 5. Intensivvårdssjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter efter interhospital överföring : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Ulrike Nilsson Schöneich; Anna-Lena Terner; [2022]
  Nyckelord :interhospital transfer; interfacility transfer; critical care nursing; handover; transitions of care; communication; patient safety; interhospital överföring; intensivvård; intensivvårdssjuksköterska; mottagande; kommunikation; patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Interhospitala överföringar har ökat de senaste åren och tidigare forskning har fokuserat på transportfasen utifrån olika perspektiv. Det saknas däremot forskning kring intensivvårdssjuksköterskans upplevelse av att ta emot och vårda patienter efter interhospital överföring, därför valde vi att fokusera på detta ämne. LÄS MER