Sökning: "olika karaktäristiska"

Visar resultat 1 - 5 av 145 uppsatser innehållade orden olika karaktäristiska.

 1. 1. "Det mesta i skolan är ändå svenska i slutändan" : Svensklärares attityder till och erfarenhet av svenskämnets roll i ämnesövergripande undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Emily Jennsjö; [2021]
  Nyckelord :ämnesövergripande; ämnesöverskridande; tvärvetenskapligt;

  Sammanfattning : I skolans uppdrag ingår att förbereda elever för att verka i samhället och möta en komplex verklighet som snabbt förändras. Många av de problem som samhället ställs inför kräver lösningar med bidrag från flera olika discipliner. LÄS MER

 2. 2. Utveckla relationell förståelse i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Misha Izadi-shad; Linnéa Lindqvist Fant; [2021]
  Nyckelord :Elever; instrumentell förståelse; matematik; relationell förståelse; undervisning;

  Sammanfattning : Kunskapsöversikten är en litteraturstudie och berör frågor gällande instrumentell och relationell förståelse i matematikundervisningen. Studiens syften är att undersöka karaktäristiska drag för undervisning som resulterar i relationell förståelse samt hur elevperspektivet ser ut i förhållande till det relationella lärandet. LÄS MER

 3. 3. Vaccin mot SARS-CoV-2 – en utvärdering av effektivitet och säkerhet av ledande vaccin : En Litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Sean Wrywood; [2021]
  Nyckelord :SARS-CoV-2; Covid-19; Vaccin; BNT162b2; mRNA-1273; AZD1222; ChAdOx nCoV-19; AD26.COV2.S; Pfizer BioNTech; Moderna; AstraZeneca; Johnson Johnson;

  Sammanfattning : Introduktion: Coronavirus är RNA-virus med ett lipidhölje som är täckt utav karaktäristiska spikprotein. De mest kända coronavirusvarianterna är SARS-CoV-1 som var aktiv mellan 2002-2004, MERS-CoV som har varit aktiv sedan 2012 och SARS-CoV-2 som har varit aktiv sedan 2019–tillsvidare. LÄS MER

 4. 4. Influence of different colormaps on the perceptual interpretation of numerical values produced by a self-organizing feature map

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Gabriel Ulander Voltaire; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : To visualize important information and generating a well suited colormap to represent the features of interest in a dataset is complicated. Some colormaps provide with less accurate insights of the data. Meanwhile other colormaps can provide effectively a stronger understanding and identifcation of features in the data. LÄS MER

 5. 5. Estimation of the characteristic in-situ compressive strength class of concrete structures - A case study of the Skuru bridge

  Master-uppsats, KTH/Bro- och stålbyggnad; KTH/Bro- och stålbyggnad

  Författare :Sara Ahmadiyan; Daniel Mehari; [2021]
  Nyckelord :existing; structures; characteristic; in-situ; compressive; non-destructive; semi-destructive; destructive; cores; EN13791; GCSC; TDOK; UPV; Rebound; Pull-out; Windsor; correlation; calibrate; indirect; direct; estimate; befintlig; konstruktion; karakteristisk; tryckhållfasthet; icke-destruktiv; halv-destruktiv; destruktiv; kärnor; EN13791; GCSC; TDOK; UPV; Rebound; Utdragskraft; Windsor; korrelation; kalibrera; indirekt; direkt; bedöma;

  Sammanfattning : It is inevitable that Structures become older and their intended use changes or the structuralcodes regulations change. In some regions the damage from seismic activities is a possibility.It becomes, therefore crucial to assess the structural capacity of such structures. LÄS MER