Sökning: "olika kommunikationsteorier"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden olika kommunikationsteorier.

 1. 1. Hur kommuniceras klimatfördelarna med att bygga flerbostadshus i trä

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Martin Söderlund; [2019]
  Nyckelord :hållbar marknadsföring; makromodell av kommunikation; marknadsföringsmix; mikromodell av kommunikation; marketing mix; macro model of communication; micro model of communication; sustainable marketing;

  Sammanfattning : I takt med en ökad konsumentmedvetenhet och kunskap kring konsumtionens klimatpåverkan kritiseras traditionella strategier inom marknadsföring allt hårdare. Kritiken har framförallt handlat om marknadsförares främjande av överkonsumtion och att på så sätt ha bidragit att skapa ett ohållbart konsumtionssamhälle. LÄS MER

 2. 2. Affärsman och tv-kändis blev president : En kvalitativ studie av Donald Trumps användande av retorik under valkampanjen 2016

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Elin Johansson; [2018]
  Nyckelord :Donald Trump; rhetoric; politics; speech; power strategiesm USA; qualitative method; Donald Trump; retorik; politik; maktstrategier; USA; tal; kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Donald Trump, välkänd affärsman, programledare och numera USA:s 45:e president. Hur lyckades egentligen en man som inte varit i en politisk position tidigare övertyga ett helt land att han har vad som krävs för att styra det? Studien skall ta reda på vilka retoriska begrepp Trump använt sig av under sin valperiod och vilken effekt de har gett. LÄS MER

 3. 3. Vad hände och hur gör vi nu? : En fallstudie om hur GDPR har tvingat den enskilda organisationen till interna förändringar

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Caroline Ahlberg; Brittany Bono; [2018]
  Nyckelord :GDPR; Organisationsförändringar; Förändringsprocess; Interna processer; Kommunikation;

  Sammanfattning : Den nya EU-förordningen GDPR (General Data Protection Regulation) tillämpades under 2018 och har orsakat en hel del förändringar på olika fronter. Främst har de företag och organisationer som hanterar större mängder med personuppgifter blivit påverkade och tvingats till organisationsförändringar för att anpassa sig. LÄS MER

 4. 4. "Utan feedback känns det lite tomt, lite värdelöst att göra det man gör" : En studie om anställdas upplevelse av olika former av feedback och dess påverkan på trivseln i en platt organisation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Martina Liström; [2016]
  Nyckelord :feedback; trivsel; platt organisation; vertikal kommunikation; horisontell kommunikation;

  Sammanfattning : I denna studie är syftet att undersöka den aspekt av kommunikation som kallas feedback på mindre arbetsplatser där chef och medarbetare arbetar dagligen med varandra och har stor insyn i varandras arbete. Fokus ligger på upplevelsen av feedback från chef kontra kollegor, hur feedback påverkar trivsel samt vad den platta organisationsstrukturen har för betydelse för vilken feedback som förekommer. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans upplevelse och beskrivning av kommunikation med vuxna patienter med ADHD inom öppenvårdspsykiatrin : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Helena Björk; [2016]
  Nyckelord :Communication; Nurses experience; Nurses description; ADHD; Outpatient Psychiatry; Kommunikation; Sjuksköterskors upplevelse; Sjuksköterskors beskrivning; ADHD; Öppenvårdspsykiatri;

  Sammanfattning : Bakgrund: Studier visar på patienters upplevelse av kommunikation med sjuksköterskor, att sjuksköterskor behöver ha kunskap om kommunikation och kunskap om de funktionsnedsättningar patienter med ADHD kan ha. Tidigare studier belyser också olika kommunikationsteorier som är användbara i vårdrelationer, men inte så mycket om sjuksköterskors upplevelser. LÄS MER